SK – Shoptet Pay partneri

Svet platieb je technicky a predovšetkým legislatívne v EÚ veľmi prísne regulovaný. Vývoj technológií a získavanie licencií sú časovo nesmierne náročné procesy, preto väčšina fintech spoločností využíva rôzne partnerstvá, aby mohla prichádzať s čo najlepšími riešeniami na trh rýchlejšie.

Salt Edge

Kto to je?

Salt Edge je kanadská spoločnosť, ktorá operuje po celom svete. V Európe má svoju pobočku v Londýne.

Zameriava sa na otvorené riešenia API pre bankovníctvo, ktoré podnikom umožňujú vytvárať inteligentné služby pre svojich zákazníkov.

Viac si o nich môžete prečítať na ich webe: saltedge.com

Prečo ich potrebujeme?

Aby sme mohli ponúkať služby ako platobné tlačidlá alebo Prepojenie s bankou, vybrali sme ako najlepšie technické riešenie práve to, ktoré vychádza z legislatívy EÚ , a to konkrétne z tzv. Smernice PSD2.

Táto smernica priniesla povinnosť bánk vytvoriť API pre tretie strany s cieľom umožniť tretím stranám svojich klientov informovať o účte, alebo dokonca za nich iniciovať platbu. K tomu je nutné integrovať API každej jednotlivej banky, kde pre dané API existujú iba obyčajné štandardy na národnej úrovni a jedná sa skôr o odporúčanie, ako majú byť API pripravené.

Vzhľadom na náročnosť integrácie sme vyhľadali parťáka, ktorý má s týmito integráciami bohaté skúsenosti, a dokonca dané API pre niektoré banky sám vytvára. Týmto parťákom je spoločnosť Salt Edge, ktorá patrí k svetovej špičke v otvorenom bankovníctve a má napojenie na viac ako 5 000 bánk.

Salt Edge je preto poskytovateľom univerzálnej platformy (technického riešenia) napojenia na API bánk.

Prečo sme si ich vybrali?

Pri výbere partnera sme si robili dôkladný prieskum, zvažovali množstvo variant a v konečnom dôsledku hrali veľkú rolu skúsenosti s danou technológiou.

Salt Edge považujeme za špičku v odbore. Rozhodli sme sa spojiť, aj napriek tomu, že na trhu EÚ nevyužívajú svoju licenciu, ale spolupracujú s partnermi, ktorí licenciu už majú (v našom prípade fino run GmbH). Pri napájaní vašej banky na platformu Shoptetu tak musíte udeliť súhlas okrem nás aj tejto spoločnosti. Dôvod je splnenie legislatívy zo strany bánk, ktoré si musia zaistiť plošný súhlas užívateľa poskytnúť dáta všetkým zainteresovaným stranám. Nikto si však pochopiteľne kvôli prísnej legislatíve nemôže dovoliť s údajmi ďalej narábať.

Fino run GmbH

Kto to je?

Spoločnosť fino run GmbH je banková inštitúcia s licenciou v Nemecku, ktorá zároveň spĺňa všetky podmienky na Slovensku, ako aj v zahraničí a je partnerom platobných tlačidiel od Shoptet Pay.

Vďaka tomuto partnerovi môžeme poskytovať služby, ktoré sú na báze vyššie uvedenej Smernice PSD2.

Tým, že disponujú licenciou v Nemecku, teda v členskej krajine EÚ, spĺňajú aj podmienky platné pre Česko, Slovensko a Maďarsko, teda krajiny, kde operuje Shoptet.

Viac si o nich môžete prečítať na ich webe: fino.group

Prečo ich potrebujeme?

Ako už bolo spomenuté vyššie, napojenie na API a zber informácií nemôže vykonávať len tak hocikto.

Licenciu k poskytovaniu služieb informovania o účte a službe iniciovania platieb majú automaticky všetky banky s bankovou licenciou (tú udeľuje NBS všetkým bankám, ktoré chcú pôsobiť v rámci Slovenskej republiky). Iné (napr. platobné) inštitúcie si musia žiadať o špeciálnu licenciu pre vyššie spomenuté služby.

Zatiaľ čo spoločnosť Salt Edge zaisťuje technické riešenie napojenia na API bánk, k splneniu legislatívy je potrebné mať aj licenciu. Práve preto je našim partnerom spoločnosť fino run GmbH, ktorá je následne reálnym poskytovateľom regulovanej služby.

Salt Edge a Shoptet Pay poskytujú technické riešenie, fino run GmbH zase legislatívne riešenie. Kombináciou týchto 3 strán získava e-shop to najlepšie možné a nevyhnutné pre správne fungovanie služieb Shoptet Pay.

Prečo sme si ich vybrali?

Keď sme sa už rozhodli pre technicky najskúsenejšieho partnera Salt Edge, museli sme vyriešiť splnenie legislatívy EÚ. Tým, že Salt Edge nemá licenciu v EÚ, našli sme nemeckého partnera fino run GmbH, ktorý nám pomohol splniť legislatívnu povinnosť.

Nejedná sa však o žiadneho nováčika a pravdepodobne sa s nimi stretnete aj pri iných programoch na správu financií.

Pri napájaní vašej banky na platformu Shoptetu tak musíte udeliť súhlas okrem nás aj tejto spoločnosti. Dôvod je splnenie legislatívy zo strany bánk, ktoré si musia zaistiť plošný súhlas užívateľa poskytnúť dáta všetkým zainteresovaným stranám. Nikto si však pochopiteľne kvôli prísnej legislatíve nemôže dovoliť s dátami nijako narábať.

Adyen

Kto to je?

Holandská spoločnosť Adyen Platforma sa špecializuje na spracovanie platieb.

Medzi ich klientov patrí napríklad aj Facebook, Uber či Spotify. Viac si o nich môžete prečítať na ich webe: adyen.com

Prečo ich potrebujeme?

Vývoj platobnej brány, teda služby Online platba kartou, je technicky veľmi zložitý. Bez skúseného partnera by bol celý proces extrémne časovo náročný a zároveň by mohlo dôjsť k vyššej chybovosti. Pre našich zákazníkov chceme čo najlepšiu službu, a preto sme sa rozhodli práve pre toto partnerstvo.

Prečo sme si ich vybrali?

Chceli sme skúseného partnera a túto holandskú firmu sme vybrali aj preto, že vďaka technológii, ktorú Adyen používa, bude pre majiteľov e-shopov na Shoptete expanzia na zahraničné trhy jednoduchšia než kedykoľvek predtým. Môžeme totiž ponúkať platby vo viacerých menách, niekoľkých cudzích jazykoch a používať tak Shoptet Pay až v 35 rôznych krajinách.

Ako začať

Platobnú bránu teraz nájdete vo svojom shoptete.
Platby môžete prijímať do 24 hodín.

Shoptet Pay je dostupná len pre shopteťákov. Ešte nemáte e-shop na Shoptete?

1. Prihláste sa
do svojho e-shopu

Vyberte si službu, ktorú od Shoptet Pay využijete. Pokojne rovno všetky!

2. Aktivujte si Shoptet Pay

Vyplňte jednoduchý formulár. Nezaberie ani minútu vášho času.

3. Zarábate viac

Už zajtra (možno už dnes) budete mať všetky platby pod palcom