Podrobný ceník

U nás víte, za co platíte a co za to získate.
A na čem ušetříte.

Jednotlivé poplatky se odvíjí férově od vašeho tarifu, který už nyní platíte za provoz svého e-shopu od služby Shoptet, ne dle uskutečněných obratů.

Platby platebními kartami

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Transakce platební kartou
ČR od 1,19 % + 1,9 Kč od 1,4 % + 2,2 Kč od 1,6 % + 2,6 Kč od 1,8 % + 2,7 Kč od 1,99 % + 2,8 Kč individuální

Abychom mohli nabízet ty nejlepší ceny při zachování maximální transparentnosti, nabízíme našim klientům (dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU o mezibankovních poplatcích) dynamický transakční poplatek za karetní transakce stanovený metodou tzv. MIF++, která reflektuje cenu poplatku podle toho jakou kartou nakupující platí. Více o tom, z čeho ceny v této metodě skládají, naleznete popsané níže.

Ostatní poplatky u plateb kartou

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Provoz brány zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Výplata prostředků zdarma 2 Kč 5 Kč 10 Kč 15 Kč zdarma
Vrácení platby zdarma 1,00 Kč 1,50 Kč 2,00 Kč 2,50 Kč zdarma
Chargeback 450 Kč 470 Kč 490 Kč 520 Kč 550 Kč 450 Kč

Vysvětlení MIF++ poplatků za platby platebními kartami

MIF => Mezibankovní poplatek (Multilateral Interchange Fee)
První + => Poplatek kartovým společnostem (tzv. Card Scheme Fee)
Druhé + => Poplatek za zpracování transakce

Poplatek za každou transakci je vypočten jako součet všech tří složek a zajišťuje tak na míru stanovenou cenu pro každou vaši transakci.

Mezibankovní poplatek i poplatek kartovým společnostem jsou určovány kartovými společnostmi. Tyto dva poplatky není možné ovlivnit. Metoda MIF++ zajišťuje hrazení těchto poplatků 1:1 bez jakýkoliv příplatků a marží. O skutečné výši jednotlivých poplatků vás vždy transparentně informujeme ve vašem výpisu provedených transakcí.

1. Mezibankovní poplatek (Interchange Fee)

Poplatek uplatňovaný na každou transakci mezi vydavatelem karty a akceptantem karty.

Mezibankovní poplatky tvoří hlavní součást poplatků, které obchodníkům za jednotlivé karetní platební transakce musíme účtovat.

Nařízení omezuje výši Mezibankovních poplatků za transakce uskutečňované spotřebitelskými kartami následovně:

  • Za transakce uskutečňované debetními kartami nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci vyšší než 0,2 % hodnoty transakce.
  • Za transakce uskutečňované kreditními kartami nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci vyšší než 0,3 % hodnoty transakce.

U karet, na které se nevztahuje Regulace (neregulované karty), mohou mezibankovní poplatky dosahovat až několik %.

Přesná výše sazby je uvedena přímo na webech kartových společnosti Visa a Mastercard.

Pro určení výše Smluvního poplatku je rozhodující aktuální sazba mezibankovního poplatku dle sazebníků Kartových společností. Sazba mezibankovního poplatku se může v době trvání Smlouvy měnit; v takovém případě se odpovídajícím způsobem automaticky změní i celková sazba Smluvního poplatku.

2. Poplatek kartovým společnostem

Poplatek kartové společnosti (VISA, Mastercard,…), která zpracovala platbu příslušnou platební kartou. Jedná se o desítky poplatků, které jsou spojené s každou transakcí (autorizační a zúčtovací poplatek, poplatky schématu a jiné).
Výše poplatku Kartové společnosti závisí především na zemi regionu, kde byla platební karta vydána:

  • Domácí – Karta vydaná v ČR provádí transakci u obchodníka sídlícího v ČR (Podobně pro SR)
  • EHP – karta vydaná v rámci EHP (ale mimo ČR) a dále Švýcarsko, Norsko a Island, která provádí transakci u obchodníka sídlícího v ČR (podobně pro SR)
  • Mimo EHP – Karty vydané v jiné zemi než ČR nebo EHP – např. USA, Kanada, Japonsko, Čína

Celkový poplatek kartovým společnostem se skládá z několika dílčích poplatků. O jaké poplatky se jedná, se můžete dozvědět např. zde. Pro zjednodušení jsme vám však připravili přepočet, kolik bude v průměru vycházet poplatek pro vás:

Mastercard Visa
Domácí 0,16 % + 1,03 Kč 0,12 % + 0,75 Kč
EHP 0,29 % + 1,03 Kč 0,12 % + 0,98 Kč
Mimo EHP 0,71 % + 5,93 Kč 1,12 % + 3,38 Kč

3. Poplatek za zpracování transakce

Jedná se o poplatek související především s náklady na systémy a integraci na kartové společnosti související s autorizací a se zúčtováním transakce, který se odvádí společnosti, která zajišťuje zprocesování transakce. Poplatek je dále včetně přidružených služeb Shoptetu a činí:

Enterprise Profi Business Basic Free
Poplatek za transakci 0,87 % + 1,15 Kč 1,08 % + 1,45 Kč 1,28 % + 1,85 Kč 1,48 % + 1,95 Kč 1,67 % + 2,05 Kč

Příklady výsledných sazeb dle Mif++

Výsledný poplatek za karetní transakci je určen součtem třech výše zmíněných položek. Pro lepší představu vám níže uvádíme příklady, jak v součtu můžou vycházet celkové poplatky z transakce.

Příklady výsledných sazeb u karetní společnosti VISA

Enterprise Profi Business Basic Free
VISA debet Spotřebitelské karty domácí 1,19 % + 1,90 Kč 1,40 % + 2,20 Kč 1,60 % + 2,60 Kč 1,80 % + 2,70 Kč 1,99 % + 2,80 Kč
VISA debet Spotřebitelské karty EHP 1,19 % + 2,13 Kč 1,40 % + 2,43 Kč 1,60 % + 2,83 Kč 1,80 % + 2,93 Kč 1,99 % + 3,03 Kč
VISA debet Spotřebitelské karty mimo EHP (NR) 3,14 % + 4,53 Kč 3,35 % + 4,83 Kč 3,55 % + 5,23 Kč 3,75 % + 5,33 Kč 3,94 % + 5,43 Kč
VISA B2B karty domácí (NR) 2,59 % + 1,90 Kč 2,80 % + 2,20 Kč 3,00 % + 2,60 Kč 3,20 % + 2,70 Kč 3,39 % + 2,80 Kč

Příklady výsledných sazeb u karetní společnosti Mastercard

Enterprise Profi Business Basic Free
Mastercard debet Spotřebitelské karty domácí 1,23 % + 2,18 Kč 1,44 % + 2,48 Kč 1,64 % + 2,88 Kč 1,84 % + 2,98 Kč 2,03 % + 3,08 Kč
Mastercard debet Spotřebitelské karty EHP 1,36 % + 2,18 Kč 1,57 % + 2,48 Kč 1,77 % + 2,88 Kč 1,97 % + 2,98 Kč 2,16 % + 3,08 Kč
Mastercard debet Spotřebitelské karty mimo EHP (NR) 2,73 % + 7,08 Kč 2,94 % + 7,38 Kč 3,14 % + 7,78 Kč 3,34 % + 7,88 Kč 3,53 % + 7,98 Kč
Mastercard B2B karty domácí (NR) 2,53 % + 2,18 Kč 2,74 % + 2,48 Kč 2,94 % + 2,88 Kč 3,14 % + 2,98 Kč 3,33 % + 3,08 Kč

(Poplatky označené (NR) nejsou regulované, proto dosahují vyšších hodnot a variability. Výše se mohou měnit v závislosti na typu neregulované karty a cenách stanovených kartovými společnostmi)

Shoptet Pay už čeká ve vašem e-shopu

Do 24 hodin přijímáte platby.

1. Objednejte z administrace
svého shoptetu

2. Schválení do 24 hodin

3. Vyděláváte víc