Podrobný ceník

U nás víte, za co platíte a co za to získate.
A na čem ušetříte.

Jednotlivé poplatky se odvíjí férově od vašeho tarifu, který už nyní platíte za provoz svého e-shopu od služby Shoptet, ne dle uskutečněných obratů.

Platby platebními kartami

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Transakce platební kartou od 1,19 % + 1,9 Kč od 1,4 % + 2,2 Kč od 1,6 % + 2,6 Kč od 1,8 % + 2,7 Kč od 1,99 % + 2,8 Kč individuální

Abychom mohli nabízet ty nejlepší ceny při zachování maximální transparentnosti, nabízíme našim klientům (dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU o mezibankovních poplatcích) dynamický transakční poplatek za karetní transakce stanovený metodou tzv. MIF++, která reflektuje cenu poplatku podle toho jakou kartou nakupující platí. Více o tom, z čeho ceny v této metodě skládají, naleznete popsané níže.

Ostatní poplatky u plateb kartou

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Provoz brány zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Výplata prostředků zdarma 2 Kč 5 Kč 10 Kč 15 Kč zdarma
Vrácení platby zdarma 1,00 Kč 1,50 Kč 2,00 Kč 2,50 Kč zdarma
Chargeback 450 Kč 470 Kč 490 Kč 520 Kč 550 Kč 450 Kč

Platby bankovními tlačítky

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Transakce bankovními tlačítky 1,19 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 1,99 % individuální

Propojení s bankou

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Propojení s bankou 100 Kč / měsíc 150 Kč / měsíc 200 Kč / měsíc 200 Kč / měsíc 250 Kč / měsíc 100 Kč / měsíc

Vysvětlení MIF++ poplatků za platby platebními kartami

MIF => Mezibankovní poplatek (Multilateral Interchange Fee)
První + => Poplatek kartovým společnostem (tzv. Card Scheme Fee)
Druhé + => Poplatek za zpracování transakce

Poplatek za každou transakci je vypočten jako součet všech tří složek a zajišťuje tak na míru stanovenou cenu pro každou vaši transakci.

Mezibankovní poplatek i poplatek kartovým společnostem jsou určovány kartovými společnostmi. Tyto dva poplatky není možné ovlivnit. Metoda MIF++ zajišťuje hrazení těchto poplatků 1:1 bez jakýkoliv příplatků a marží. O skutečné výši jednotlivých poplatků vás vždy transparentně informujeme ve vašem výpisu provedených transakcí.

1. Mezibankovní poplatek (Interchange Fee)

Poplatek uplatňovaný na každou transakci mezi vydavatelem karty a akceptantem karty.

Mezibankovní poplatky tvoří hlavní součást poplatků, které obchodníkům za jednotlivé karetní platební transakce musíme účtovat.

Nařízení omezuje výši Mezibankovních poplatků za transakce uskutečňované spotřebitelskými kartami následovně:

  • Za transakce uskutečňované debetními kartami nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci vyšší než 0,2 % hodnoty transakce.
  • Za transakce uskutečňované kreditními kartami nesmějí poskytovatelé platebních služeb nabízet ani požadovat mezibankovní poplatky účtované za jednotlivou transakci vyšší než 0,3 % hodnoty transakce.

U karet, na které se nevztahuje Regulace (neregulované karty), mohou mezibankovní poplatky dosahovat až několik %.

Přesná výše sazby je uvedena přímo na webech kartových společnosti Visa a Mastercard.

Pro určení výše Smluvního poplatku je rozhodující aktuální sazba mezibankovního poplatku dle sazebníků Kartových společností. Sazba mezibankovního poplatku se může v době trvání Smlouvy měnit; v takovém případě se odpovídajícím způsobem automaticky změní i celková sazba Smluvního poplatku.

2. Poplatek kartovým společnostem

Poplatek kartové společnosti (VISA, Mastercard,…), která zpracovala platbu příslušnou platební kartou. Jedná se o desítky poplatků, které jsou spojené s každou transakcí (autorizační a zúčtovací poplatek, poplatky schématu a jiné).
Výše poplatku Kartové společnosti závisí především na zemi regionu, kde byla platební karta vydána:

  • Domácí – Karta vydaná v ČR provádí transakci u obchodníka sídlícího v ČR
  • EHP – karta vydaná v rámci EHP (ale mimo ČR) a dále Švýcarsko, Norsko a Island, která provádí transakci u obchodníka sídlícího v ČR
  • Mimo EHP – Karty vydané v jiné zemi než ČR nebo EHP – např. USA, Kanada, Japonsko, Čína

Celkový poplatek kartovým společnostem se skládá z několika dílčích poplatků. O jaké poplatky se jedná, se můžete dozvědět např. zde. Pro zjednodušení jsme vám však připravili přepočet, kolik bude v průměru vycházet poplatek pro vás:

Mastercard Visa
Domácí 0,16 % + 1,03 Kč 0,12 % + 0,75 Kč
EHP 0,29 % + 1,03 Kč 0,12 % + 0,98 Kč
Mimo EHP 0,71 % + 5,93 Kč 1,12 % + 3,38 Kč

3. Poplatek za zpracování transakce

Jedná se o poplatek související především s náklady na systémy a integraci na kartové společnosti související s autorizací a se zúčtováním transakce, který se odvádí společnosti, která zajišťuje zprocesování transakce. Poplatek je dále včetně přidružených služeb Shoptetu a činí:

Enterprise Profi Business Basic Free
Poplatek za transakci 0,87 % + 1,15 Kč 1,08 % + 1,45 Kč 1,28 % + 1,85 Kč 1,48 % + 1,95 Kč 1,67 % + 2,05 Kč

Příklady výsledných sazeb dle Mif++

Výsledný poplatek za karetní transakci je určen součtem třech výše zmíněných položek. Pro lepší představu vám níže uvádíme příklady, jak v součtu můžou vycházet celkové poplatky z transakce.

Příklady výsledných sazeb u karetní společnosti VISA:

Enterprise Profi Business Basic Free
VISA debet Spotřebitelské karty domácí 1,19 % + 1,90 Kč 1,40 % + 2,20 Kč 1,60 % + 2,60 Kč 1,80 % + 2,70 Kč 1,99 % + 2,80 Kč
VISA debet Spotřebitelské karty EHP 1,19 % + 2,13 Kč 1,40 % + 2,43 Kč 1,60 % + 2,83 Kč 1,80 % + 2,93 Kč 1,99 % + 3,03 Kč
VISA debet Spotřebitelské karty mimo EHP (NR) 3,14 % + 4,53 Kč 3,35 % + 4,83 Kč 3,55 % + 5,23 Kč 3,75 % + 5,33 Kč 3,94 % + 5,43 Kč
VISA B2B karty domácí (NR) 2,59 % + 1,90 Kč 2,80 % + 2,20 Kč 3,00 % + 2,60 Kč 3,20 % + 2,70 Kč 3,39 % + 2,80 Kč

Příklady výsledných sazeb u karetní společnosti Mastercard:

Enterprise Profi Business Basic Free
Mastercard debet Spotřebitelské karty domácí 1,23 % + 2,18 Kč 1,44 % + 2,48 Kč 1,64 % + 2,88 Kč 1,84 % + 2,98 Kč 2,03 % + 3,08 Kč
Mastercard debet Spotřebitelské karty EHP 1,36 % + 2,18 Kč 1,57 % + 2,48 Kč 1,77 % + 2,88 Kč 1,97 % + 2,98 Kč 2,16 % + 3,08 Kč
Mastercard debet Spotřebitelské karty mimo EHP (NR) 2,73 % + 7,08 Kč 2,94 % + 7,38 Kč 3,14 % + 7,78 Kč 3,34 % + 7,88 Kč 3,53 % + 7,98 Kč
Mastercard B2B karty domácí (NR) 2,53 % + 2,18 Kč 2,74 % + 2,48 Kč 2,94 % + 2,88 Kč 3,14 % + 2,98 Kč 3,33 % + 3,08 Kč

(Poplatky označené (NR) nejsou regulované, proto dosahují vyšších hodnot a variability. Výše se mohou měnit v závislosti na typu neregulované karty a cenách stanovených kartovými společnostmi)

Shoptet Pay už čeká ve vašem e-shopu

Do 24 hodin přijímáte platby.

1. Objednejte z administrace
svého shoptetu

2. Schválení do 24 hodin

3. Vyděláváte víc