Podrobný ceník

U nás víte, za co platíte a co za to získate.
A na čem ušetříte.

Online platba kartou

Jednotlivé poplatky se odvíjí férově od vašeho tarifu, který už nyní platíte za provoz svého e-shopu od služby Shoptet, ne dle uskutečněných obratů.

Online platba kartou

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Transakce platební kartou
ČR od 1,19 % + 1,9 Kč od 1,4 % + 2,2 Kč od 1,6 % + 2,6 Kč od 1,8 % + 2,7 Kč od 1,99 % + 2,8 Kč individuální

Abychom mohli nabízet ty nejlepší ceny při zachování maximální transparentnosti, nabízíme našim klientům (dle nařízení Evropského parlamentu a rady EU o mezibankovních poplatcích) dynamický transakční poplatek za karetní transakce stanovený metodou tzv. MIF++, která reflektuje cenu poplatku podle toho jakou kartou nakupující platí. Více o tom, z čeho ceny v této metodě skládají, naleznete popsané níže.

Ostatní poplatky u plateb kartou

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Provoz brány zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Výplata prostředků zdarma 2 Kč 5 Kč 10 Kč 15 Kč zdarma
Vrácení platby zdarma 1,00 Kč 1,50 Kč 2,00 Kč 2,50 Kč zdarma
Chargeback 450 Kč 470 Kč 490 Kč 520 Kč 550 Kč 450 Kč

 

Vysvětlení MIF++ poplatků za platby platebními kartami

MIF => Mezibankovní poplatek (Multilateral Interchange Fee)
První + => Poplatek kartovým společnostem (tzv. Card Scheme Fee)
Druhé + => Poplatek za zpracování transakce

Poplatek za každou transakci je vypočten jako součet všech tří složek a zajišťuje tak na míru stanovenou cenu pro každou vaši transakci.

Mezibankovní poplatek i poplatek kartovým společnostem jsou určovány kartovými společnostmi. Tyto dva poplatky není možné ovlivnit. Metoda MIF++ zajišťuje hrazení těchto poplatků 1:1 bez jakýkoliv příplatků a marží. O skutečné výši jednotlivých poplatků vás vždy transparentně informujeme ve vašem výpisu provedených transakcí.

1. Mezibankovní poplatek (Interchange Fee)

Poplatek uplatňovaný na každou transakci mezi vydavatelem karty a akceptantem karty.

Mezibankovní poplatky tvoří hlavní součást poplatků, které obchodníkům za jednotlivé karetní platební transakce musíme účtovat.

Nařízení omezuje výši Mezibankovních poplatků za transakce uskutečňované spotřebitelskými kartami následovně:

U karet, na které se nevztahuje Regulace (neregulované karty), mohou mezibankovní poplatky dosahovat až několik %.

Přesná výše sazby je uvedena přímo na webech kartových společnosti Visa a Mastercard.

Pro určení výše Smluvního poplatku je rozhodující aktuální sazba mezibankovního poplatku dle sazebníků Kartových společností. Sazba mezibankovního poplatku se může v době trvání Smlouvy měnit; v takovém případě se odpovídajícím způsobem automaticky změní i celková sazba Smluvního poplatku.

2. Poplatek kartovým společnostem

Poplatek kartové společnosti (VISA, Mastercard,…), která zpracovala platbu příslušnou platební kartou. Jedná se o desítky poplatků, které jsou spojené s každou transakcí (autorizační a zúčtovací poplatek, poplatky schématu a jiné).
Výše poplatku Kartové společnosti závisí především na zemi regionu, kde byla platební karta vydána:

Celkový poplatek kartovým společnostem se skládá z několika dílčích poplatků. O jaké poplatky se jedná, se můžete dozvědět např. zde. Pro zjednodušení jsme vám však připravili přepočet, kolik bude v průměru vycházet poplatek pro vás:

Mastercard Visa
Domácí 0,16 % + 1,03 Kč 0,12 % + 0,75 Kč
EHP 0,29 % + 1,03 Kč 0,12 % + 0,98 Kč
Mimo EHP 0,71 % + 5,93 Kč 1,12 % + 3,38 Kč

3. Poplatek za zpracování transakce

Jedná se o poplatek související především s náklady na systémy a integraci na kartové společnosti související s autorizací a se zúčtováním transakce, který se odvádí společnosti, která zajišťuje zprocesování transakce. Poplatek je dále včetně přidružených služeb Shoptetu a činí:

Enterprise Profi Business Basic Free
Poplatek za transakci 0,87 % + 1,15 Kč 1,08 % + 1,45 Kč 1,28 % + 1,85 Kč 1,48 % + 1,95 Kč 1,67 % + 2,05 Kč

Příklady výsledných sazeb dle Mif++

Výsledný poplatek za karetní transakci je určen součtem třech výše zmíněných položek. Pro lepší představu vám níže uvádíme příklady, jak v součtu můžou vycházet celkové poplatky z transakce.

Příklady výsledných sazeb u karetní společnosti VISA

Enterprise Profi Business Basic Free
VISA debet Spotřebitelské karty domácí 1,19 % + 1,90 Kč 1,40 % + 2,20 Kč 1,60 % + 2,60 Kč 1,80 % + 2,70 Kč 1,99 % + 2,80 Kč
VISA debet Spotřebitelské karty EHP 1,19 % + 2,13 Kč 1,40 % + 2,43 Kč 1,60 % + 2,83 Kč 1,80 % + 2,93 Kč 1,99 % + 3,03 Kč
VISA debet Spotřebitelské karty mimo EHP (NR) 3,14 % + 4,53 Kč 3,35 % + 4,83 Kč 3,55 % + 5,23 Kč 3,75 % + 5,33 Kč 3,94 % + 5,43 Kč
VISA B2B karty domácí (NR) 2,59 % + 1,90 Kč 2,80 % + 2,20 Kč 3,00 % + 2,60 Kč 3,20 % + 2,70 Kč 3,39 % + 2,80 Kč

Příklady výsledných sazeb u karetní společnosti Mastercard

Enterprise Profi Business Basic Free
Mastercard debet Spotřebitelské karty domácí 1,23 % + 2,18 Kč 1,44 % + 2,48 Kč 1,64 % + 2,88 Kč 1,84 % + 2,98 Kč 2,03 % + 3,08 Kč
Mastercard debet Spotřebitelské karty EHP 1,36 % + 2,18 Kč 1,57 % + 2,48 Kč 1,77 % + 2,88 Kč 1,97 % + 2,98 Kč 2,16 % + 3,08 Kč
Mastercard debet Spotřebitelské karty mimo EHP (NR) 2,73 % + 7,08 Kč 2,94 % + 7,38 Kč 3,14 % + 7,78 Kč 3,34 % + 7,88 Kč 3,53 % + 7,98 Kč
Mastercard B2B karty domácí (NR) 2,53 % + 2,18 Kč 2,74 % + 2,48 Kč 2,94 % + 2,88 Kč 3,14 % + 2,98 Kč 3,33 % + 3,08 Kč

(Poplatky označené (NR) nejsou regulované, proto dosahují vyšších hodnot a variability. Výše se mohou měnit v závislosti na typu neregulované karty a cenách stanovených kartovými společnostmi)

Propojení s bankou

Pokud máte aktivní službu Online platba kartou

V případě, že používáte Shoptet Pay jako platební bránu, máte službu Propojení s bankou zcela zdarma. Bez ohledu na tarif, který máte u Shoptetu.

Platíte tedy za jednotlivé transakce u Online platby kartou a Propojení s bankou je k tomu zdarma.

Enterprise Profi Business Basic Free
Online platba kartou
Transakce platební kartou od 1,19 % + 1,9 Kč od 1,4 % + 2,2 Kč od 1,6 % + 2,6 Kč od 1,8 % + 2,7 Kč od 1,99 % + 2,8 Kč
Provoz brány zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Propojení s bankou
Celková cena za službu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Pokud nemáte aktivní službu Online platba kartou

V takovém případě se služba Propojení s bankou hradí stejně jako kterýkoliv jiný doplněk na Shoptetu, tedy platí se pravidelné měsíční fee.

Výjimku tvoří e-shopy na Shoptetu na tarifu Enterprise, ty mají tuhle službu zdarma.

Enterprise Profi Business Basic Free
Propojení s bankou zdarma 200 Kč/měsíc 200 Kč/měsíc 200 Kč/měsíc 200 Kč/měsíc

Shoptet tlačítka

Přesměrují zákazníka do internetbankingu, kde po přihlášení potvrdí platbu s předvyplněnými údaji. Jednoduché, pohodlné a peníze máte do pár hodin na účtu.

Jednotlivé poplatky se odvíjí férově od vašeho tarifu, který už nyní platíte za provoz svého e-shopu od služby Shoptet, ne dle uskutečněných obratů.

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Transakční poplatek
Shoptet tlačítka 0,60 % 0,80 % 1,00 % 1,40 % 1,80 % 0,60 %

 

Shoptet terminály

Poplatek za poskytnutí terminálu

Enterprise Profi Business Basic Premium
Transakční poplatky
ČR od 1,19 % + 1,4 Kč od 1,4 % + 1,7 Kč od 1,6 % + 2,1 Kč od 1,8 % + 2,2 Kč individuální

Jak začít

Platební bránu a další služby najdete už teď ve svém shoptetu.
Za 24 hodin můžete přijímat platby.

Shoptet Pay je dostupné jen pro shopteťáky. Ještě nemáte e-shop na Shoptetu?

1. Přihlaste se
do svého e-shopu

Vyberte si službu, kterou od Shoptet Pay využijete. Klidně rovnou všechny!

2. Aktivujte si Shoptet Pay

Vyplňte jednoduchý formulář. Nezabere ani minutu vašeho času.

3. Vydělávejte víc

Už zítra (možná ještě dnes) budete mít všechny platby pod palcem.