Ochrana osobních údajů

Práce s osobními údaji v Shoptet Pay

Jsme společnost Shoptet, a.s. se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25395.

Pro e-shopaře, kteří svůj e-shop provozují na platformě Shoptet, nabízíme službu Shoptet Pay. Pro poskytování této naší služby zpracováváme některé osobní údaje. Bližší informace najdete v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

Zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů pro zprovoznění služby Shoptet Pay

Pokud aktivujete v Shoptet rozhraní službu Shoptet Pay, je nutné zpracovat osobní údaje, které uvádíme v obchodních podmínkách Shoptet Pay pro „onboarding proces“. Jsou to hlavně:

 • identifikační údaje podnikatele (název, jméno a příjmení, sídlo, IČ)
 • v případě společností informace o skutečném vlastníkovi (jméno, příjmení, bydliště)
 • kontaktní údaje podnikatele (e-mailová adresa)

 

Dále při používání služby Shoptet Pay je potřeba doplnit:

 • v případě fyzických osob, které provozují e-shop, datum narození
 • při objemu plateb na 1 000 EUR doklad totožnosti skutečného majitele právnické osoby nebo fyzické osoby (provozovatele e-shopu) s fotografií
 • při objemu plateb nad 5 000 EUR výpis z příslušného bankovního účtu

Zpracování těchto dat probíhá u společnosti Adyen N.V., IČ: 34259528, se sídlem v Nizozemsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam.

 

Z jakého důvodu?

 • Toto zpracování je nezbytné, abychom vám mohli službu aktivovat a splnili podmínky, ke kterým jsme se zavázali našim dodavatelům. Ti takto musí plnit povinnosti, které jim plynou ze zákona (hlavně legislativa proti praní špinavých peněz).

 

Na základě jakého právního důvodu?

 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění zákonných povinností.

 

Jak dlouho budou tyto osobní údaje zpracovávané?

 • Po dobu poskytování služby a dále 10 let od ukončení nebo poslední transakce.

 

2. Zpracování osobních údajů nakupujících

V případě realizace nákupu na e-shopu a platbu přes Shoptet Pay je nutné zpracovat osobní údaje, které se pojí k realizaci platby. Jedná se o:

 • údaje o nákupu (zboží, datum a čas transakce, cena)
 • údaje o nakupujícím (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa)
 • platební údaje (typ platební karty, číslo karty, platnost karty)
 • případné reklamace platební transakce, údaj o zamítnutí platby apod.
 • informace pro předcházení podvodům vč. skóre důvěrnosti zařízení

 

Z jakého důvodu?

 • Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši službu – umožnili platbu za zboží.
 • Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro možnou pomoc s řešením problémů ohledně platby, případně reklamace. K některým údajům máme přístup také pro vyúčtování naší odměny.
 • Společnost Adyen bude osobní údaje zpracovávat pro splnění povinností, které plynou ze zákona (hlavně pro účely prevence praní špinavých peněz).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – poskytnutí služby, plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

 • Po dobu realizace služby a poté 3 roky od jednotlivé transakce.
 • Osobní údaje zpracovávané pro plnění zákonných povinností (legislativa proti praní špinavých peněz) jsou zpracovávané 10 let od posledního poskytnutí služby nebo transakce.

 

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zpracováváme my, pro poskytnutí naší služby. Na poskytnutí služby Shoptet Pay (a realizaci plateb) se podílejí i další subjekty, které se k datům mohou dostat. Jsou to:

 • vydavatelé příslušných platebních karet a bankovní instituce, přes které se realizuje platba koncového zákazníka
 • společnosti podílející se na expedici plateb (společnost Adyen N.V., IČ: 34259528, se sídlem v Nizozemsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam)

 

Může se stát, že osobní údaje budou poskytnuty či zpřístupněny veřejnoprávním orgánům pro splnění našich povinností (například v oblasti kontroly ze strany státu nebo trestního řízení apod.)

Osobní údaje jsou zpracovávané na území Evropské unie.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@shoptetpay.com   nebo zavolejte na tel. č. +420 733 157 700

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k profilování ani automatizovanému rozhodování na základě zpracování osobních údajů.

Data jsou zpracovávaná v maximálně pseudonymizované podobě, jsou zpřístupněna jen minimálnímu množství zaměstnanců, v nezbytné míře, za přísných bezpečnostních podmínek.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Shoptet Pay už čeká ve vašem e-shopu

Do 24 hodin přijímáte platby.

1. Objednejte z administrace
svého shoptetu

2. Schválení do 24 hodin

3. Vyděláváte víc