Práce s osobními údaji v Shoptet Pay

Jsme společnost Shoptet, a.s. se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 25395.

Pro e-shopaře, kteří svůj e-shop provozují na platformě Shoptet, nabízíme službu Shoptet Pay. Pro poskytování této naší služby zpracováváme některé osobní údaje. Bližší informace najdete v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

Zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů pro zprovoznění služby Shoptet Pay

Pokud aktivujete v Shoptet rozhraní službu Shoptet Pay, je nutné zpracovat osobní údaje, které uvádíme v obchodních podmínkách Shoptet Pay pro „onboarding proces“. Jsou to hlavně:

 • identifikační údaje podnikatele (název, jméno a příjmení, sídlo, IČ)
 • v případě společností informace o skutečném vlastníkovi (jméno, příjmení, bydliště)
 • kontaktní údaje podnikatele (e-mailová adresa)
 • fakturační údaje a kategorii prodávaného zboží a služeb
 • bankovní účet pro vyplácení peněžních prostředků
 • údaje o skutečných majitelích a členech statutárního orgánu právnické osoby

 

Dále při používání služby Shoptet Pay je potřeba doplnit:

 • v případě fyzických osob, které provozují e-shop, datum narození
 • při objemu plateb na 1 000 EUR doklad totožnosti skutečného majitele právnické osoby nebo fyzické osoby (provozovatele e-shopu) s fotografií
 • při objemu plateb nad 5 000 EUR výpis z příslušného bankovního účtu

Zpracování těchto dat probíhá také u společností Adyen N.V., IČ: 34259528, se sídlem v Nizozemsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Salt Edge Limited, se sídlem ve Velké Británii, 71-75 Shleton Street, Covent Garden, Londýn, Anglie, reg. č. 11178811, a fino run GmbH se sídlem Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, Německo. Z tohoto důvodu mohou tyto společnosti požadovat, abyste v okamžiku objednávání služby vzali na vědomí i jejich podmínky upravující zpracování osobních údajů.

 

Z jakého důvodu?

 • Toto zpracování je nezbytné, abychom vám mohli službu aktivovat a splnili podmínky, ke kterým jsme se zavázali našim dodavatelům. Ti takto musí plnit povinnosti, které jim plynou ze zákona (hlavně legislativa proti praní špinavých peněz).

 

Na základě jakého právního důvodu?

 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění zákonných povinností.

 

Jak dlouho budou tyto osobní údaje zpracovávané?

 • Po dobu poskytování služby a dále 10 let od ukončení nebo poslední transakce.

2. Zpracování osobních údajů během užívání služeb Shoptet Pay

Podle toho, v jakém rozsahu objednáte služby Shoptet Pay v souladu s našimi obchodními podmínkami služby Shoptet Pay.

Nad rámec výše uvedeného o Vás v případě, že si objednáte službu Propojení s bankou či službu Online bankovních převodů zpracováváme údaje o bance a bankovním účtu, který propojujete, včetně údaje, zda se jedná o osobní či podnikatelský/firemní účet, IBAN, webové stránky Vašeho e-shopu a kopii Vašeho podnikatelského oprávnění.

Zpracování těchto dat probíhá také u společností Salt Edge Limited, se sídlem ve Velké Británii, 71-75 Shleton Street, Covent Garden, Londýn, Anglie, reg. č. 11178811, a fino run GmbH se sídlem Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, Německo. Z tohoto důvodu mohou tyto společnosti požadovat, abyste v okamžiku objednávání služby vzali na vědomí i jejich podmínky upravující zpracování osobních údajů.

Při využívání kterékoli služby v rámci Shoptet Pay zpracováváme údaje o způsobu využívání služeb (včetně chargebacků apod.), zvolenou frekvenci vyplácení peněžních prostředků, výpisy provedených plateb, informace o případných poskytnutých slevách, detaily naší společné komunikace, výši odměny za zprostředkování těchto služeb, údaje z vystavených daňových dokladů a informace o splatnosti a uhrazení či neuhrazení faktury.

Z jakého důvodu?

 • Toto zpracování je nezbytné, abychom vám mohli službu aktivovat a splnili podmínky, ke kterým jsme se zavázali našim dodavatelům. Ti takto musí plnit povinnosti, které jim plynou ze zákona (hlavně legislativa poskytování platebních služeb a proti praní špinavých peněz).

Na základě jakého právního důvodu?

 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění zákonných povinností.

Jak dlouho budou tyto osobní údaje zpracovávané?

 • Po dobu poskytování služby a dále 10 let od ukončení nebo poslední transakce.

 

3. Zpracování osobních údajů nakupujících

V případě realizace nákupu na e-shopu a platbu přes Shoptet Pay je nutné zpracovat osobní údaje, které se pojí k realizaci platby. Jedná se o:

 • údaje o nákupu (zboží, datum a čas transakce, cena)
 • údaje o nakupujícím (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa)
 • platební údaje (typ platební karty, číslo karty, platnost karty)
 • případné reklamace platební transakce, údaj o zamítnutí platby apod.
 • informace pro předcházení podvodům vč. skóre důvěrnosti zařízení

 

Z jakého důvodu?

 • Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši službu – umožnili platbu za zboží.
 • Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro možnou pomoc s řešením problémů ohledně platby, případně reklamace. K některým údajům máme přístup také pro vyúčtování naší odměny.
 • Společnost Adyen bude osobní údaje zpracovávat pro splnění povinností, které plynou ze zákona (hlavně pro účely prevence praní špinavých peněz).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – poskytnutí služby, plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

 • Po dobu realizace služby a poté 3 roky od jednotlivé transakce.
 • Osobní údaje zpracovávané pro plnění zákonných povinností (legislativa proti praní špinavých peněz) jsou zpracovávané 10 let od posledního poskytnutí služby nebo transakce.

 

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zpracováváme my, pro poskytnutí naší služby. Na poskytnutí služby Shoptet Pay (a realizaci plateb) se podílejí i další subjekty, které se k datům mohou dostat. Jsou to:

 • vydavatelé příslušných platebních karet a bankovní instituce, přes které se realizuje platba koncového zákazníka
 • partnerští poskytovatelé dle našich obchodních podmínek služby Shoptet Pay, tj. společnosti podílející se na expedici plateb (společnost Adyen N.V., IČ: 34259528, se sídlem v Nizozemsku, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, společnost Salt Edge Limited, se sídlem ve Velké Británii, 71-75 Shleton Street, Covent Garden, Londýn, Anglie, reg. č. 11178811)
 • společnost fino run GmbH se sídlem Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, Německo

 

Může se stát, že osobní údaje budou poskytnuty či zpřístupněny veřejnoprávním orgánům pro splnění našich povinností (například v oblasti kontroly ze strany státu nebo trestního řízení apod.)

Osobní údaje jsou zpracovávané na území Evropské unie.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@shoptetpay.com   nebo zavolejte na tel. č. +420 733 157 700

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k profilování ani automatizovanému rozhodování na základě zpracování osobních údajů.

Data jsou zpracovávaná v maximálně pseudonymizované podobě, jsou zpřístupněna jen minimálnímu množství zaměstnanců, v nezbytné míře, za přísných bezpečnostních podmínek.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Jak začít

Platební bránu a další služby najdete už teď ve svém shoptetu.
Za 24 hodin můžete přijímat platby.

Shoptet Pay je dostupné jen pro shopteťáky. Ještě nemáte e-shop na Shoptetu?

1. Přihlaste se
do svého e-shopu

Vyberte si službu, kterou od Shoptet Pay využijete. Klidně rovnou všechny!

2. Aktivujte si Shoptet Pay

Vyplňte jednoduchý formulář. Nezabere ani minutu vašeho času.

3. Vydělávejte víc

Už zítra (možná ještě dnes) budete mít všechny platby pod palcem.