Podrobný cenník

S nami viete, za čo platíte a čo za to získate.
A na čom ušetríte.

Online platba kartou

Jednotlivé poplatky sa férovo odvíjajú od tarify, ktorú už platíte za prevádzku svojho e-shopu na Shoptete, a nie od tržieb, ktoré realizujete.

Online platba kartou

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Transakcie platobnou kartou od 1,19 % + 0,08 € od 1,4 % + 0,12 € od 1,6 % + 0,22 € od 1,8 % + 0,32 € od 1,99 % + 0,42 € individuálne

V snahe ponúknuť čo najlepšie ceny pri zachovaní maximálnej transparentnosti ponúkame našim klientom (v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o výmenných poplatkoch) dynamický transakčný poplatok za kartové transakcie určený tzv. metódou MIF++, ktorá odráža cenu poplatku podľa karty použitej kupujúcim. Viac informácií o tom, z čoho sa skladajú ceny v tejto metóde, nájdete v popise nižšie.

Ostatné poplatky za platby kartou

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Vedenie brány zadarmo zadarmo zadarmo zadarmo zadarmo zadarmo
Vyplácanie prostriedkov zadarmo 0,08 € 0,20 € 0,40 € 0,60 € zadarmo
Vrátenie platby zadarmo 0,04 € 0,06 € 0,08 € 0,10 € zadarmo
Chargeback 18 € 20 € 22 € 24 € 26 € 18 €

Vysvetlenie MIF++ poplatkov za platby platobnými kartami

MIF => Medzibankový poplatok (Multilateral Interchange Fee)
Prvé + => Poplatok kartovým spoločnostiam (tzv. Card Scheme Fee)
Druhé + => Poplatok za spracovanie transakcie

Poplatok za každú transakciu sa vypočíta ako súčet všetkých troch zložiek, čím sa zabezpečí cena na mieru pre každú vašu transakciu.

Medzibankový poplatok aj poplatok kartovej spoločnosti stanovujú kartové spoločnosti. Tieto dva poplatky nie je možné ovplyvniť. Metóda MIF++ zabezpečuje, že tieto poplatky sa platia v pomere 1:1 bez akýchkoľvek príplatkov alebo marží. O skutočnej výške každého poplatku vás vždy transparentne informujeme vo výpise transakcií.

1. Medzibankový poplatok (Interchange Fee)

Poplatok uplatňovaný na každú transakciu medzi vydavateľom karty a akceptantom karty.

Medzibankové poplatky tvoria hlavnú časť poplatkov, ktoré musíme účtovať obchodníkom za jednotlivé kartové platobné transakcie.

Nariadenie obmedzuje výšku medzibankových poplatkov za transakcie spotrebiteľskými kartami takto:

V prípade kariet, ktoré nepodliehajú regulácii (neregulované karty), môžu medzibankové poplatky dosahovať až niekoľko percent.

Presná výška sadzby je uvedená priamo na webových stránkach spoločností Visa a Mastercard.

Pre určenie výšky Zmluvného poplatku je rozhodujúca aktuálna sadzba medzibankového poplatku podľa sadzobníka Kartových spoločností. Sadzba medzibankového poplatku sa môže počas platnosti Zmluvy zmeniť, v takom prípade sa automaticky zmení celková sadzba Zmluvného poplatku.

2. Poplatok kartovým spoločnostiam

Poplatok kartovej spoločnosti (VISA, Mastercard,…), ktorá spracovala platbu príslušnou platobnou kartou. S každou transakciou sú spojené desiatky poplatkov (poplatky za autorizáciu a vyrovnanie, poplatky za systém atď.).

Výška poplatku kartovej spoločnosti závisí predovšetkým od krajiny regiónu, v ktorom bola platobná karta vydaná:

Celkový poplatok kartovým spoločnostiam sa skladá z niekoľkých čiastočných poplatkov. Výšku týchto poplatkov nájdete napríklad tu. Pre zjednodušenie sme však vypočítali, koľko bude priemerný poplatok pre vás:

Mastercard Visa
Domáca 0,16 % + 0,04 € 0,12 % + 0,03 €
EHP 0,29 % + 0,04 € 0,12 % + 0,04 €
Mimo EHP 0,71 % + 0,23 € 1,12 % + 0,13 €

3. Poplatok za spracovanie transakcie

Ide o poplatok súvisiaci predovšetkým so systémovými a integračnými nákladmi kartovej spoločnosti spojenými s autorizáciou a zúčtovaním transakcie, ktorý sa platí spoločnosti, ktorá transakciu spracováva. Poplatok ďalej zahŕňa súvisiace služby spoločnosti Shoptet a predstavuje:

Enterprise Profi Business Basic Free
Poplatok za transakcii 0,87 % + 0,05 € 1,08 % + 0,09 € 1,28 % + 0,19 € 1,48 % + 0,29 € 1,67 % + 0,39 €

Príklady výsledných sadzieb podľa MIF++

Výsledný poplatok za transakciu kartou sa určuje súčtom troch vyššie uvedených položiek. Pre lepšiu predstavu uvádzame príklady, ako sa môžu sčítať celkové poplatky za transakcie.

Príklady konečných sadzieb u kartovej spoločnosti VISA

Enterprise Profi Business Basic Free
VISA debet Spotrebiteľské karty domáce 1,19 % + 0,08 € 1,40 % + 0,12 € 1,60 % + 0,22 € 1,80 % + 0,32 € 1,99 % + 0,42 €
VISA debet Spotrebiteľské karty EHP 1,19 % + 0,09 € 1,40 % + 0,13 € 1,60 % + 0,23 € 1,80 % + 0,33 € 1,99 % + 0,43 €
VISA debet Spotrebiteľské karty mimo EHP (NR) 3,14 % + 0,18 € 3,35 % + 0,22 € 3,55 % + 0,32 € 3,75 % + 0,42 € 3,94 % + 0,52 €
VISA B2B karty domáce (NR) 2,59 % + 0,08 € 2,80 % + 0,12 € 3,00 % + 0,22 € 3,20 % + 0,32 € 3,39 % + 0,42 €

Príklady konečných sadzieb u kartovej spoločnosti Mastercard

Enterprise Profi Business Basic Free
Mastercard debet Spotrebiteľské karty domáce 1,23 % + 0,09 € 1,44 % + 0,13 € 1,64 % + 0,23 € 1,84 % + 0,33 € 2,03 % + 0,43 €
Mastercard debet Spotrebiteľské karty EHP 1,36 % + 0,09 € 1,57 % + 0,13 € 1,77 % + 0,23 € 1,97 % + 0,33 € 2,16 % + 0,43 €
Mastercard debet Spotrebiteľské karty mimo EHP (NR) 2,73 % + 0,28 € 2,94 % + 0,32 € 3,14 % + 0,42 € 3,34 % + 0,52 € 3,53 % + 0,62 €
Mastercard B2B karty domáce (NR) 2,53 % + 0,09 € 2,74 % + 0,13 € 2,94 % + 0,23 € 3,14 % + 0,33 € 3,33 % + 0,43 €

(Poplatky označené (NR) nie sú regulované, a preto majú vyššie hodnoty a variabilitu. Sumy sa môžu líšiť v závislosti od typu neregulovanej karty a cien stanovených kartovými spoločnosťami)

Prepojenie s bankou

Ak máte aktívnu službu Online platba kartou

V prípade, že používate Shoptet Pay ako platobnú bránu, máte službu Prepojenie s bankou úplne zadarmo. Bez ohľadu na tarifu, ktorú máte v Shoptete.

Platíte teda za jednotlivé transakcie u Online platby kartou a Prepojenie s bankou je k tomu zadarmo.

Enterprise Profi Business Basic Free
Online platba kartou
Transakcia platobnou kartou od 1,19 % + 0,08 € od 1,4 % + 0,12 € ood 1,6 % + 0,22 € od 1,8 % + 0,32 € od 1,99 % + 0,42 €
Prevádzka brány zadarmo zadarmo zadarmo zadarmo zadarmo
Prepojenie s bankou
Celková cena za službu zadarmo zadarmo zadarmo zadarmo zadarmo

Ak nemáte aktívnu službu Online platba kartou

V takom prípade sa za službu Prepojenie s bankou platí rovnako ako za ktorýkoľvek iný doplnok na Shoptete, teda formou pravidelného mesačného poplatku.

Výnimku tvoria e-shopy na Shoptete na tarife Enterprise, tie majú túto službu zadarmo.

Enterprise Profi Business Basic Free
Propojení s bankou zdarma 8 €/mesačne 8 €/mesačne 8 €/mesačne 8 €/mesačne

Shoptet tlačidlá

Presmerujú zákazníka do internetbankingu, kde po prihlásení potvrdí platbu s vopred vyplnenými údajmi. Je to jednoduché, pohodlné a peniaze máte do pár hodín na účte.

Jednotlivé poplatky sa odvíjajú férovo od vášho tarifu, ktorý už platíte za prevádzku vášho e-shopu cez službu Shoptet, a nie od uskutočnených obratov.

Enterprise Profi Business Basic Free Premium
Transakčný poplatok
Shoptet tlačidlá 0,60 % 0,80 % 1,00 % 1,40 % 1,80 % 0,60 %

Ako začať

Platobnú bránu teraz nájdete vo svojom shoptete.
Platby môžete prijímať do 24 hodín.

Shoptet Pay je dostupná len pre shopteťákov. Ešte nemáte e-shop na Shoptete?

1. Prihláste sa
do svojho e-shopu

Vyberte si službu, ktorú od Shoptet Pay využijete. Pokojne rovno všetky!

2. Aktivujte si Shoptet Pay

Vyplňte jednoduchý formulár. Nezaberie ani minútu vášho času.

3. Zarábate viac

Už zajtra (možno už dnes) budete mať všetky platby pod palcom