Általános adatvédelmi rendelet

A személyes adatok kezelése a Shoptet Pay-ben 

Cégünk neve Shoptet (Kft.), székhelye: 1024 Budapest, Fény utca 16. Millenáris Avantgarde Irodaház, cégjegyzékszám: 01-09-357795 vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, adószám: 27933460-2-41. 

Azoknak a webshoposoknak, akik a Shoptet platformon üzemeltetik webáruházukat, a Shoptet Pay szolgáltatást kínáljuk, amelyek működtetése bizonyos személyes adatok kezelését igényli. Erről bővebb információt a jelen dokumentumban szolgáltatunk.  

A személyes adatok kezelését alapvetően az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én kelt, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”) szabályozza. Magyarországon kiegészítő jelleggel releváns: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

 

A személyes adatok kezelése 

1. A Shoptet Pay szolgáltatás aktiválásához szükséges személyes adatok kezelése 

Amikor a Shoptet felületen aktiválja a Shoptet Pay szolgáltatásokat, meg kell adnia a Shoptet Pay általános szerződési feltételeiben az „onboarding folyamattal” kapcsolatban felsorolt személyes adatokat. Főleg az alábbiakról van szó: 

 • a vállalkozás azonosító adatai (cégnév, illetve családi és utónév, székhely, cégjegyzékszám, illetve egyéni vállalkozó nyilvántartási száma), 
 • gazdasági társaság esetén a tényleges tulajdonos adatai (családi és utóneve, lakcíme), 
 • a vállalkozás elérhetősége (email-címe), 
 • a számlázási adatok és a forgalmazott termékek és szolgáltatások kategóriája, 
 • a pénzkifizetésekhez szükséges bankszámlaadatok, 
 • jogi személy esetén a tényleges tulajdonosok és a vezető tisztségviselők adatai. 

A későbbiekben, a Shoptet Pay szolgáltatás használata során még a következőket kell megadni, illetve feltölteni*: 

 • webáruházat üzemeltető természetes személyek esetén a születés dátumát, 
 • az 300 000 HUF-ot meghaladó forgalom esetén a webáruházat üzemeltető jogi személy tényleges tulajdonosának, illetve a webáruházat üzemeltető természetes személy fényképes személyazonosító okmányát, 
 • az 1 500 000 HUF-ot meghaladó forgalom esetén az érintett bankszámlakivonatot. 

 

A fenti adatokat a következő társaságok is kezelik: Adyen N.V. (azonosítószáma: 34259528, székhelye: Hollandia, 1011 DJ Amsterdam, Simon Carmiggeltstraat 650.), Salt Edge Limited (székhelye: Nagy-Britannia, Anglia, London, Covent Garden, 7175 Shelton Street; cégjegyzékszáma: 11178811) és Fino run GmbH (székhelye: Németország, 34127 Kassel, Universitätsplatz 12.). Erre való tekintettel a felsorolt társaságok felkérhetik Önt, hogy egy szolgáltatás megrendelésekor figyelembe vegye az ő saját adatkezelési feltételeiket is. 

Miért? 

 • A fenti adatkezelésre azért van szükség, hogy aktiválni tudjuk a szolgáltatást az Ön számára, és eleget tegyünk a beszállítóinkkal szemben vállalt feltételeknek. A beszállítóinknak pedig a törvényi (különösen a pénzmosás elleni jogszabályokból adódó) kötelezettségeiket kell ilyen módon teljesíteniük. 

Milyen jogalapon? 

 • Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján – szerződés teljesítése keretében – és c) pontja alapján – jogi kötelezettségek teljesítése érdekében – kerül sor. 

Meddig fogjuk a személyes adatokat kezelni? 

 • A szolgáltatásnyújtás időtartama alatt, valamint annak megszüntetésétől vagy az utolsó tranzakciótól számított 10 évig. 

 

2. A személyes adatok kezelése a Shoptet Pay szolgáltatások igénybevétele során 

Ennek folyamata attól függ, hogy Ön milyen terjedelemben rendeli meg a Shoptet Pay szolgáltatásokat a vonatkozó általános szerződési feltételek alapján. 

Abban az esetben, ha Ön a Bankkapcsolat szolgáltatást vagy az Online banki átutalási szolgáltatást rendeli, az előzőekben felsoroltakon túl még az összekapcsolni kívánt bankszámla és bank adatait is kezeljük, beleértve azt, hogy lakossági vagy vállalkozói, illetve céges számláról van-e szó, az IBAN számot, az Ön webáruházának címét és az Ön vállalkozói igazolványának másolatát. 

A fenti adatokat a következő társaságok is kezelik: Salt Edge Limited (székhelye: Nagy-Britannia, Anglia, London, Covent Garden, 7175 Shelton Street; cégjegyzékszáma: 11178811) és Fino run GmbH (székhelye: Németország, 34127 Kassel, Universitätsplatz 12.). Erre való tekintettel a felsorolt társaságok felkérhetik Önt, hogy egy szolgáltatás megrendelésekor figyelembe vegye az ő saját adatkezelési feltételeiket is. 

A Shoptet Pay bármelyik szolgáltatásának igénybevételekor kezeljük a szolgáltatások használati módjára vonatkozó adatokat (beleértve a Visszaterhelés és hasonló műveletek adatait), a pénzkifizetések beállított gyakoriságára vonatkozó adatokat, a teljesített fizetési műveletek kimutatását, az esetleges kedvezményekre vonatkozó információkat, a kölcsönös kommunikációnk részleteit, a szolgáltatás-közvetítési díj összegét, a kiállított számlákban feltüntetett adatokat és a számlák fizetési határidejére, kiegyenlítésére vagy annak elmulasztására vonatkozó adatokat. 

Miért? 

A fenti adatkezelésre azért van szükség, hogy aktiválni tudjuk a szolgáltatást az Ön részére, és eleget tegyünk a beszállítóinkkal szemben vállalt feltételeknek. A beszállítóinknak pedig a törvényi (különösen a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló és pénzmosás elleni jogszabályokból adódó) kötelezettségeiket kell ilyen módon teljesíteniük. 

Milyen jogalapon? 

 • Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján – szerződés teljesítése keretében – és c) pontja alapján – jogi kötelezettségek teljesítése érdekében – kerül sor. 

Meddig fogjuk a személyes adatokat kezelni? 

 • A szolgáltatásnyújtás időtartama alatt, valamint annak megszüntetésétől vagy az utolsó tranzakciótól számított 10 évig. 

 

3. A vevők személyes adatainak kezelése 

A webáruház felületén történő vásárlás és a Shoptet Pay segítségével történő fizetés esetén a fizetési művelet lebonyolításához kapcsolódó alábbi személyes adatok kezelése szükséges: 

 • a vásárlás adatai (termék, az ügylet dátuma és időpontja, vételár),
 • a vevő adatai (családi és utóneve, lakcíme, email-címe, IP címe), 
 • fizetési adatok (a bankkártya típusa, száma és lejárata), 
 • a fizetési művelet reklamálására (ha volt), illetve a tranzakció megtagadására vonatkozó adat stb., 
 • csalásmegelőzést szolgáló információk, beleértve a berendezés hitelességi pontszámát. 

Miért? 

 • Az adatkezelés a szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagyis ahhoz, hogy lehetővé tegyük az áru kifizetését. 
 • A személyes adatokat továbbá azért kezeljük, hogy segíteni tudjunk a fizetéssel kapcsolatban esetleg felmerülő problémák vagy a reklamáció esetén. Egyes adatok a díjunk kiszámlázása végett is hozzáférhetők számunkra. 
 • Az Adyen N.V. azért kezeli a személyes adatokat, hogy eleget tegyen a törvényi kötelezettségeinek (különösen a pénzmosás megelőzése érdekében). 

Milyen jogalapon kezeljük a a személyes adatokat? 

 • Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján – szolgáltatásnyújtás, szerződés teljesítése keretében – és c) pontja alapján – jogi kötelezettségek teljesítése érdekében – kerül sor. 

Meddig fogjuk a személyes adatokat kezelni? 

 • A szolgáltatásnyújtás időtartama alatt, valamint minden egyes tranzakciót követő 3 évig. 
 • A törvényi kötelezettségek teljesítése miatt (a pénzmosás elleni jogszabályok alapján) szükséges adatokat az utolsó szolgáltatásnyújtástól, illetve tranzakciótól számított 10 évig kell kezelni. 

Kinek van hozzáférése a személyes adatokhoz? 

Az Ön személyes adatait mi kezeljük a szolgáltatásaink nyújtása érdekében. A Shoptet Pay szolgáltatások nyújtásában (és a fizetési műveletek végrehajtásában) más személyek és szervezetek is részt vesznek, akiknek szintén lehet hozzáférésük az adatokhoz. Ezek a következők: 

 • az érintett bankkártyák kibocsátói és a végső vevők fizetéseit lebonyolító hitelintézetek, 
 • a Shoptet Pay szolgáltatások általános szerződési feltételei szerinti partnerszolgáltatók, akik részt vesznek a fizetési műveletek végrehajtásában (Adyen N.V., azonosítószáma: 34259528, székhelye: Hollandia, 1011 DJ Amsterdam, Simon Carmiggeltstraat 650.; Salt Edge Limited, székhelye: Nagy-Britannia, Anglia, London, Covent Garden, 7175 Shelton Street; cégjegyzékszáma: 11178811), 
 • Fino run GmbH (székhelye: Németország, 34127 Kassel, Universitätsplatz 12.). 

Előfordulhat, hogy a kötelezettségeink teljesítése céljából a személyes adatokat a hatóságok rendelkezésére kell bocsátanunk, illetve hatóságok számára hozzáférhetővé tennünk (pl. hatósági ellenőrzéssel vagy büntetőeljárással kapcsolatban stb.). 

Az Ön jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban 

Ha kérdése van a személyes adatokra vonatkozóan, kérjük, forduljon hozzánk az info@shoptetpay.com email-címen vagy a +36 1 955 5895  telefonszámon. 

Társaságunk nem rendelkezik kijelölt adatvédelmi tisztviselővel. 

Társaságunknál az adatkezelés alapján nem kerül sor profilalkotásra és automatizált döntéshozatalra. 

Az adatokat maximális mértékben álnevesített formában kezeljük, az adatokhoz való hozzáférést a munkavállalóink lehető legszűkebb körének és csak a nélkülözhetetlen mértékben biztosítjuk szigorú biztonsági feltételek mellett. 

A GDPR rendelet értelmében Önnek joga van – többek között – információt kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy milyen személyes adatait kezeljük, hozzáférést kérni ezen adataihoz, ezen adatok frissítését vagy helyesbítését, valamint kezelésük korlátozását kérni tőlünk, kérheti az általunk kezelt személyes adatainak másolatát és – bizonyos helyzetekben – törlését, és bizonyos esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. A jogos érdek alapján végzett adatkezelés ellen tiltakozni lehet. 

Amennyiben Önnek az a véleménye, hogy a személyes adatokat nem helyesen kezeljük, panasszal fordulhat az Adatvédelmi Hatósághoz (Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), illetőleg bírósági úton érvényesítheti igényeit.