Shoptet Pay Általános Szerződési Feltételek

A SHOPTET PAY SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

Nem rajongunk a hosszadalmas szerződési feltételekért. De mivel arra törekszünk, hogy a Shoptet Pay szolgáltatások használata tisztességes legyen, és hogy mindannyiunk elégedettek legyünk velük, az alábbiakban leírtuk a Shoptet Pay szolgáltatások használatát szabályozó alapvető paramétereket. 

A Shoptet Pay szolgáltatások használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Shoptet Pay szolgáltatások jelen Általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: Feltételek). Az Általános szerződési feltételek részét képezik annak a szerződésnek (a továbbiakban: Szerződés), amelynek alapján mi, a Shoptet Kft. mint szolgáltató Önnek mint felhasználónak nyújtjuk a Shoptet Pay szolgáltatásokat. A Feltételek eltérő rendelkezése hiányában a Szerződés akkor tekintendő megkötöttnek, amikor visszaigazoljuk az Ön Shoptet Pay szolgáltatásokra vonatkozó megrendelésének a kézhezvételét. 

Ha a Feltételek bármely része ellentétben áll azzal, amiben a Shoptet Pay szolgáltatások megrendelésekor állapodtunk meg, akkor a kölcsönösen elfogadott megállapodás elsőbbséget élvez a Feltételekkel szemben. A Shoptet Pay szolgáltatásokat Ön csak akkor használhatja, ha felhasználói fiókot hozott létre a Shoptet platformon, aminek előfeltétele a https://www.shoptetpay.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-shoptet-pay/ címen elérhető Általános szerződési feltételeink elfogadása. Olyan kérdésekben tehát, amelyeket a Feltételek nem szabályozzák, de az Általános szerződési feltételek igen, az utóbbiak az irányadók. Ezek közé tartoznak például a webáruházzal szembeni technikai követelmények, a webáruház frissítésének és technikai támogatásának, a használati jogok, a kommunikáció vagy a titoktartási kötelezettség szabályozása. 

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

1.1. Adyen az Adyen N.V. társaság (székhelye: Hollandia, 1011DJ Amsterdam, Simon Carmiggeltstraat 650., azonosítószáma: 34259528).

1.2. Adyen platform az Adyen által üzemeltetett fizetéskezelési platform, amelyen keresztül az Adyen az Online kártyás fizetési szolgáltatást nyújtja Önnek.

1.3. Adyen feltételekaz Adyen MarketPay Terms&Conditions című feltételek, amelyek a https://www.adyen.com/legal/terms-and-conditions-adyen-for-platforms címen érhetők el.

1.4. Aktív szolgáltatás alatt olyan Szolgáltatás értendő, amelyet Ön rendelt, amelyre vonatkozóan Pénzforgalmi szolgáltatási szerződést kötött, és amelyet az Ön Webáruházában vásárló vevők az adott pillanatban aktív fizetési módként látnak a kosárban (a Webáruház megrendelési űrlapjában). Nem minősül Aktív szolgáltatásnak a 4. cikk szerint deaktivált Szolgáltatás.

1.5. Árlista a https://www.shoptetpay.com/hu/arlista/ címen elérhető árlista, amelyből megtudhatja a Díj összegét. 

1.6. Webáruház a Shoptet platformon üzemeltetett webáruház. 

1.7. Fino a fino runGmbH társaság (székhelye: Németország, 34127 Kassel, Universitätsplatz 12.), amely a német Pénzügyi Szolgáltatásokat Felügyelő Szövetségi Hivatal (BaFin) engedélyével rendelkező, ID 150228 számon nyilvántartott pénzforgalmi intézményként pénzforgalmi és számlainformációs szolgáltatásokat nyújt.

1.8. Visszaterhelés (chargeback) a pénzeszközöknek a számlatulajdonos vagy a kártyakibocsátó kérésére, a vonatkozó fizetési séma szabályainak megfelelően történő visszatérítése, amely az eredeti az Ön javára teljesített vagy teljesíteni kívánt tranzakció törlését eredményezi.

1.9. IBAN az Európai Parlament és a Tanács 2015.november25-én elfogadott, a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/2366 irányelve szerinti pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó, az illetékes hatóság által kiadott engedéllyel, valamint az EU, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató által vezetett bankszámla nemzetközi száma.

1.10. Mi, illetve Shoptet (Kft.), székhelye: 1024 Budapest, Fény utca 16. Millenáris Avantgarde Irodaház, cégjegyzékszám: 01-09-357795 vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, adószám: 27933460-2-43. 

1.11.Díj a Shoptet Pay szolgáltatások nyújtásáért minket megillető díj.

1.12.Online banki átutalás olyan fizetés-kezdeményezési szolgáltatás, amelyet Ön a szerződésben rögzített feltételek mellett a Shoptet platformunkba integrált Webáruházában vehet igénybe.

1.13. Partner szolgáltatók az Adyen és a Salt Edge, az általuk nyújtott Szolgáltatások vonatkozásában. 

1.14. Feltételek alatt a Shoptet Pay szolgáltatások jelen általános szerződési feltételei értendők.

1.15. Google Pay feltételek a Google Ireland Limited (központi ügyintézés helye: Írország, Dublin 4, Barrow Street, Gordon House) és a Google csoporthoz tartozó egyéb társaságok feltételei, nevezetesen a http://payments.google.com/files/privacy.html címen elérhető adatvédelmi feltételek, a Google Pay API https://payments.developers.google.com/terms/sellertos címen elérhető szolgáltatási feltételei és a Google Payment API https://payments.developers.google.com/terms/aup címen elérhető használati szabályzata.

1.16. Szolgáltatások feltételei alatt az Adyen feltételei, a Salt Edge Bankkapcsolatra vonatkozó feltételei és a Salt Edge Online banki átutalásra vonatkozó feltételei értendők, a kontextus függvényében vagy külön-külön, vagy együttesen.

1.17. A fizetési séma szabályai a fizetési módokat szabályozó vagy üzemeltető felek (kártyatársaságok és kártyakibocsátók, pl. VISA, MasterCard) által kiadott előírások, szabályok, utasítások, üzemeltetési szabályzatok, útmutatók és kivételek összessége, amelyek idővel módosulhatnak vagy kiegészülhetnek, és amelyeket Önnek az adott fizetési mód használata során be kell tartania.

1.18. Szabályozó előírások alatt értendő az Európai Parlament és a Tanács 2015.november 25-én elfogadott, a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/2366 irányelve, beleértve az esetleges későbbi módosításait, a Partner szolgáltatókra és a Finóra irányadó minden további érvényes és hatályos jogszabály, valamint a technikai standardok szabályozása, a gyakorlati kódexek és a BaFin vagy egyéb európai unióbeli szabályozó hatóságok (pl. az Európai Bankhatóság) által kiadott utasítások és/vagy hivatalos értelmezések. 

1.19. Salt Edge a Salt Edge Limited társaság (székhelye: Nagy-Britannia, Anglia, London, Covent Garden, 7175 Shelton Street; cégjegyzékszáma: 11178811).

1.20 A Salt Edge Online banki átutalásra vonatkozó feltételei az Ön és a Salt Edge között az Online banki átutalási szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fennálló jogviszonyra irányadó általános szerződési feltételek. 

1.21. A Salt Edge Bankkapcsolatra vonatkozó feltételei az Ön és a Salt Edge között a Bankkapcsolat szolgáltatás vonatkozásában fennálló jogviszonyra irányadó általános szerződési feltételek. 

1.22. A tiltott termékek és szolgáltatások jegyzéke a Mi listánk a tiltott termékekről és szolgáltatásokról, amely a https://www.shoptetpay.com/hu/tiltott-tevekenysegek címen érhető el, valamint – az Online banki átutalás vonatkozásában – az Adyen listája a tiltott termékekről és szolgáltatásokról, amely a  https://www.adyen.com/legal/list-restricted-prohibited címen érhető el. 

1.23. Shoptet Pay szolgáltatások főleg technikai jellegű és közvetítői szolgáltatások, amelyeket Mi nyújtunk Önnek a jelen Feltételek alapján. A Shoptet Pay szolgáltatások részletesebb meghatározását a 2.1.–2.3. pontok tartalmazzák. 

1.24. Shoptet platform a https://www.shoptet.hu címen elérhető, általunk működtetett e-kereskedelmi platform, amelyen keresztül a webáruház-szolgáltatást és a Shoptet Pay szolgáltatásokat nyújtjuk a kereskedőknek, és amelyen harmadik felek integrált szolgáltatásaihoz való hozzáférés is biztosítható.  

1.25. Szolgáltatások alatt a Shoptet platform keretében a Partner szolgáltatók által nyújtott, közvetített vagy technikailag hozzáférhetővé tett Online kártyás fizetési szolgáltatás, Online banki átutalási szolgáltatás és Bankkapcsolat szolgáltatás összessége értendő. 

1.26. Online banki átutalási szolgáltatás a Fino által nyújtott és technikailag a Salt Edge által a Salt Edge Online banki átutalásra vonatkozó feltételei alapján hozzáférhetővé tett pénzforgalmi szolgáltatás. Az Online banki átutalási szolgáltatás részletesebb meghatározását a 2.4. pont tartalmazza. 

1.27. Online kártyás fizetési szolgáltatás az Adyen által az Adyen feltételek alapján nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás. Az Online kártyás fizetési szolgáltatás részletesebb meghatározását a 2.4. pont tartalmazza. 

1.28. Bankkapcsolat szolgáltatás a Fino által nyújtott és technikailag a Salt Edge által a Salt Edge Bankkapcsolatra vonatkozó feltételei alapján hozzáférhetővé tett pénzforgalmi szolgáltatás. A Bankkapcsolat szolgáltatás részletesebb meghatározását a 2.4. pont tartalmazza. 

1.29. Szerződés az általunk Önnek nyújtott Shoptet Pay szolgáltatásokról szóló szerződés. 

1.30. Az Online banki átutalási szolgáltatás Salt Edge általi nyújtásáról szóló szerződés az Ön és a Salt Edge között létrejött, az Online banki átutalási szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés, melynek részét képezik többek között a Salt Edge Online banki átutalásra vonatkozó feltételei. 

1.31. Pénzforgalmi szolgáltatások Adyen általi nyújtásáról szóló szerződés az Ön és az Adyen között létrejött, a pénzforgalmi szolgáltatások (Online kártyás fizetési szolgáltatás) nyújtásáról szóló szerződés, melynek részét képezik többek között az Adyen feltételek.  

1.32. A Bankkapcsolat szolgáltatás Salt Edge általi nyújtásáról szóló szerződés az Ön és a Salt Edge között létrejött, a számlára vonatkozó információk (a Bankkapcsolat szolgáltatás) nyújtásáról szóló szerződés, melynek részét képezik többek között a Salt Edge Bankkapcsolatra vonatkozó feltételei. 

1.33. Szolgáltatási szerződésnek nevezzük – értelemszerűen együttesen vagy külön-külön – a pénzforgalmi szolgáltatások Adyen általi nyújtásáról szóló szerződést, az Online banki átutalási szolgáltatás Salt Edge általi nyújtásáról szóló szerződést és a Bankkapcsolat szolgáltatás Salt Edge általi nyújtásáról szóló szerződést. 

1.34. Az Ön pénzeszközei a Szolgáltatások keretében az Ön ügyfeleinek fizetési számláiról az Ön fizetési számlájára átutalt pénzeszközök. 

1.35. Pénzvisszatérítés (refund) a pénzeszközöknek a számlatulajdonos részére történő visszautalása, melyre az Ön kérésére kerülhet sor jellemzően akkor, amikor a fizetés teljesítése után megállapítja, hogy nem tudja az árut leszállítani, illetve a szolgáltatást nyújtani. 

1.36. Ön Webáruházat üzemeltető kereskedő, aki felhasználói fiókot hozott létre a Shoptet platformon, és igénybe szeretné venni vagy már igénybe veszi a Shoptet Pay szolgáltatásokat. 

2. A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK  

2.1. Jelen Feltételek a Shoptet Pay szolgáltatások nyújtását szabályozzák. A Shoptet Pay szolgáltatások lényege a következő: 

a) az Ön Webáruházának összekapcsolása a Szolgáltatásokkal, 

b) annak lehetővé tétele, hogy Ön Szolgáltatások nyújtását kérjen a Partner szolgáltatóktól, azaz végigmenjen a Partner szolgáltatók onboarding folyamatán, melynek eredménye a Szolgáltatási szerződés megkötése lehet;  

c) az egyes szinteknek megfelelő támogatás nyújtása az Adyen szolgáltatások használata során. 

2.2. A jövőben a Shoptet Pay szolgáltatások részeként a következőket szeretnénk felajánlani Önnek: 

a) támogatást a fizetési terminálok üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások igénybevételéhez az Adyen fizetési terminálok használatára vonatkozó feltételeivel összhangban, 

b) annak közvetítése, hogy Ön harmadik fél megoldásának segítségével kriptovalutás fizetéseket tudjon elfogadni. 

A Shoptet Pay szolgáltatásoknak e további szolgáltatásokkal való bővítéséről a https://www.shoptetpay.com címen értesítjük Önt. 

2.3. A Shoptet Pay szolgáltatások a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (4) bekezdés j) pontja alapján technikai szolgáltatásoknak minősülnek, amelyek közvetítik és támogatják a Partner szolgáltatók és a Fino pénzforgalmi szolgáltatásainak a nyújtását. A Shoptet Pay szolgáltatások tehát nem minősülnek pénzforgalmi szolgáltatásnak. A Shoptet Pay szolgáltatások keretében nem biztosítjuk a pénzeszközök átutalását, így a fizetési művelet tárgyát képező, az Ön vagy ügyfelei tulajdonában lévő pénzeszközök nem kerülnek a mi birtokunkba. A Shoptet Pay szolgáltatások nem tekinthetők a fizetés-kezdeményezési szolgáltatásnak és a Bankkapcsolat szolgáltatásnak sem. Az a lényegük, hogy lehetőséget közvetítenek a megfelelő Szolgáltatási szerződésnek az érintett Partner szolgáltatóval történő megkötésére, és megkönnyítik a Szolgáltatásoknak az Ön Webáruházával való összekapcsolását annak érdekében, hogy a Partner szolgáltatók és a Fino pénzforgalmi szolgáltatásokat tudjanak nyújtani Önnek, illetve hozzáférhetővé tenni az Ön számára. Mi tehát közvetítőként annak lehetőségét biztosítjuk Önnek, hogy a fizetési módok újabb változatait kínálja a Webáruházában vásárló vevőknek, és továbbfejlessze Webáruházát. 

2.4. Bármilyen pénzforgalmi szolgáltatást a Partner szolgáltatók nyújtanak vagy közvetítenek a Szolgáltatások részeként. 

a) Az Online kártyás fizetési szolgáltatás például abban áll, hogy az Ön ügyfelei által az Ön közvetítésével az ő pénzforgalmi szolgáltatójuk részére adott fizetési megbízások alapján a szolgáltató végrehajtja a pénzeszközök átutalását az Ön ügyfelei fizetési számláiról az Ön Adyennél vezetett fizetési számlájára, miközben a fizetési megbízások adása az Ön ügyfeleinek fizetési eszközeivel (rendszerint bankkártyájukkal vagy a Google Pay segítségével) történik. Vagy abban, hogy a szolgáltató az Ön által beállított gyakorisággal pénzt utal át az Ön Adyennél vezetett fizetési számlájáról az Ön által megjelölt más fizetési számlára. Az Online kártyás fizetési szolgáltatást egy önálló szerződés – a Pénzforgalmi szolgáltatások Adyen általi nyújtásáról szóló szerződés szabályozza. A Pénzforgalmi szolgáltatások Adyen általi nyújtásáról szóló szerződésből megtudhatja például azt, miként történik a Visszaterhelés, a Pénzvisszatérítés, a tranzakciók megerősítése vagy az Ön pénzeszközeinek kifizetése. 

b) A Bankkapcsolat szolgáltatás online számlainformációs szolgáltatás, melynek keretében Ön konszolidált információkat kap egy vagy több fizetési számlájára vonatkozóan. Ezt a szolgáltatást a Fino nyújtja, és technikailag a Salt Edge teszi hozzáférhetővé az Ön számára. 

c) Az Online banki átutalási szolgáltatás online fizetés-kezdeményezési szolgáltatás: az Online banki átutalási szolgáltatás révén az ügyfél egy pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett saját fizetési számláját érintő fizetési műveletre irányuló fizetési megbízást adhat olyan pénzforgalmi szolgáltató részére, aki nem az ő számlavezetője. Ezt a szolgáltatást a Fino nyújtja, és technikailag a Salt Edge teszi hozzáférhetővé az Ön számára. 

3. A MEGRENDELÉS ÉS AZ ONBOARDING FOLYAMAT 

3.1. A Partner szolgáltatók Szolgáltatásai közül csak azok válnak hozzáférhetővé az Ön számára, amelyeket Ön kifejezetten megrendel. A kért Szolgáltatást a Shoptet platformon rendelheti meg úgy, hogy bejelöli a Webáruház adminisztrációs felületének a Shoptet Pay szolgáltatásokra vonatkozó részében. Bár igyekeztünk az egyes Szolgáltatások megrendelési folyamatát a lehető legegyszerűbbé tenni, mégis vannak bizonyos szolgáltatásspecifikus lépések. Ezért kérjük, ügyeljen ezekre az eltérésekre, hogy az egész folyamat rendben végbemenjen, és sikeres legyen a kívánt Szolgáltatás aktiválása. 

3.2. A Shoptet Pay szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, feltéve, hogy a Szerződést az üzletszerű gazdasági tevékenysége vagy foglalkozásának önálló gyakorlása keretében köti meg, és hogy felhasználói fiókot hozott létre a Shoptet platformon. Ugyanakkor a Szolgáltatások nyújtására számos jogszabály vonatkozik, különösen a pénzmosás elleni és a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását szabályozó törvények, és a pénzügyi intézményeknek, valamint a fizetési rendszereket üzemeltető szolgáltatóknak eleget kell tenniük a KYC („know your customer”, azaz „Ismerje meg ügyfelét!”) követelményeknek. Erre való tekintettel Önnek a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt az ún. onboarding folyamatnak kell alávetnie magát, amelyet a jelen cikk alábbi pontjaiban ismertetünk. A folyamat főleg abból áll, hogy bizonyos információkat kell az érintett Partner szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A sikeresen lezárult onboarding folyamatnak az lehet az eredménye, hogy a Partner szolgáltató megköti Önnel a Szolgáltatási szerződést, és aktiválja Önnek az érintett Szolgáltatást. Bonyolult adminisztrációtól azonban nem kell tartani: a Shoptet Pay szolgáltatásokon keresztül kényelmesen átadhatja a szükséges információkat a Partner szolgáltatóknak. 

3.3. A fenti célból arra fogjuk Önt felkérni, hogy bocsássa rendelkezésünkre a Feltételek 7.2., illetve 8.2. és 8.3. pontjában meghatározott információkat, vagy ha erre más sor került a Webáruház létrehozásakor, akkor erősítse meg, illetve helyesbítse azokat. 

3.4. A Szolgáltatásokat kizárólag olyan termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos fizetések elfogadására használhatja, amelyeket Ön saját maga értékesít, és amelyekkel kapcsolatban használni kívánja a Szolgáltatásokat. Ezért szükségünk van arra, hogy közölje velünk az Ön által értékesített termékek és szolgáltatások típusát. Abban az esetben, ha az értékesített termékek vagy szolgáltatások típusa a jövőben bármilyen módon megváltozik, Ön köteles erről a változástól számított 3 napon belül értesíteni minket.  

3.5. Ahhoz, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatásokat, a Webáruházában közzé kell tennie: 

a) a szerződési feltételeket, amelyek tartalmazzák az Ön azonosító adatait, termékei és szolgáltatásai leírását, a vásárlásuk esetén alkalmazható fizetési módokat, a termékek leszállítására, illetve a szolgáltatások nyújtására vonatkozó információkat, beleértve a szállítási határidőt, továbbá a szavatossági igények érvényesítésére, a szerződéstől való elállásra és a termékek vagy szolgáltatások visszaküldésére, illetve visszaszolgáltatására vonatkozó információkat, beleértve a visszaküldési vagy visszaszolgáltatási módok ismertetését, valamint a termékszállítási vagy szolgáltatásnyújtási folyamatban esetleg részt vevő harmadik felekre vonatkozó információkat, 

b) a személyes adatok kezelését szabályozó, a mindenkor érvényes és hatályos jogszabályokban előírtaknak mindenben megfelelő dokumentumot, 

c) az Ön elérhetőségi adatait, azon belül legalább a jogszabályokban előírt azonosító adatait, az e-mail-címét és telefonszámát, valamint 

d) a fogyasztóknak szóló minden további információt, melynek közzétételét jogszabály írja elő. 

3.6. A Shoptet Pay szolgáltatások megrendeléséhez először a „Shoptet Pay megrendelése” vagy hasonló jelentésű felirattal ellátott gombot kell megnyomni, amely a Webáruház adminisztrációs felületének vonatkozó részében (Shoptet Pay szekcióban) található; ezzel első lépést tesz az Ön által kiválasztott Szolgáltatások megrendeléséhez, és egyben kötelezettséget vállal a Shoptet Pay szolgáltatások és a kiválasztott Szolgáltatások ellenértékének megfizetésére. Amennyiben a Shoptet Pay szolgáltatásokat már korábban megrendelte, a Webáruház adminisztrációs felületének vonatkozó részében további Szolgáltatásokat is rendelhet a kívánt Szolgáltatás megrendelésére szolgáló gomb megnyomásával. Ezt megelőzően azonban el kell fogadnia a jelen Feltételeket és az Árlistát is, kivéve, ha ezeket már korábban elfogadta, és az egyes Szolgáltatások megrendelése folyamán még további, az egyes Szolgáltatásokhoz kapcsolódó feltételeket és dokumentumokat kell elfogadnia az alábbiak szerint. 

3.7. A további lépésekben az egyes Szolgáltatások megrendelési folyamata már eltér egymástól. Erre való tekintettel az alábbi 3.8.–3.10. pontokban az Online kártyás fizetési szolgáltatás megrendelési folyamatát ismertetjük, a 3.11.–3.12. pontokban megtalálja a Bankkapcsolat szolgáltatás, a 3.13.–3.15. pontokban pedig az Online banki átutalási szolgáltatás megrendelésére vonatkozó tudnivalókat.  

Az Online kártyás fizetési szolgáltatás megrendelési folyamatának specifikus lépései (3.8.–3.10. pont) 

3.8. Ahogy arra már az előzőekben utaltunk, az egyes Szolgáltatások megrendelése előtt a Feltételeken és az Árlistán túl el kell fogadnia az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó feltételeket és dokumentumokat is. Az Online kártyás fizetési szolgáltatás esetén az Adyen feltételeket, A tiltott termékek és szolgáltatások vonatkozó jegyzékét, valamint a Google Pay feltételeket kell elfogadni. Elfogadásuk után továbbléphet az Online kártyás fizetési szolgáltatás megrendelésére. 

3.9. Miután megnyomja az Online kártyás fizetési szolgáltatás megrendelőgombját, a megrendelési folyamat következő lépéseként megnyílik a megrendelési űrlap. Ebben a szakaszban is maximálisan igyekeztünk az Ön teendőit megkönnyíteni, ezért a megrendelési űrlap előre kitöltött adatokat tartalmaz, amelyeket az Ön Webáruházának beállításaiból vagy a közhiteles nyilvántartásokból töltünk át. Az Ön feladata azonban, hogy ellenőrizze és kiegészítse a megrendelésben feltüntetett adatokat, mert helyességükért és teljességükért Ön felel. A megrendelési űrlapban az alábbiakat kell megadni: 

a) az első részben a számlázási adatokat és az Ön által értékesített termékeket és szolgáltatásokat, 

b) a második részben a pénzeszközök kifizetésére szolgáló bankszámláinak adatait: 

 • egyazon pénznemben teljesítendő kifizetésenként csak egy bankszámla állítható be, 
 • ha újabb bankszámlát szeretne beállítani, egyszerűen megteheti az „Újabb bankszámla” gomb megnyomásával, ezt követően a program végigvezeti Önt a beállítási folyamaton; 

c) a harmadik részben a pénzmosás megelőzése miatt szükséges személyes adatokat: 

 • ha Ön természetes személy, akkor az Önre mint természetes személyre vonatkozó adatokat kell megadni, 
 • ha Ön jogi személy, akkor a tényleges tulajdonos(ok) és a vezető tisztségviselő(k) adatait kell megadni. 

A megrendelési űrlap kitöltése után „A megrendelés elküldése” gomb megnyomásával küldje el a Shoptet Pay szolgáltatások, illetve az Online kártyás fizetési szolgáltatás megrendelését. 

3.10. A 3.8. pont szerinti megrendelés elküldése egyben azt eredményezi, hogy Mi az Online kártyás fizetési szolgáltatás használatának a lehetőségét közvetítjük Önnek. A megrendelés elküldését követően a kézhezvételének visszaigazolását küldjük az Ön e-mail-címére, amely tartalmazza a megrendelésben megadott összes adatot. Az e-mailhez csatolva megtalálja az Ön által megrendelt Feltételeket, A tiltott termékek és szolgáltatások jegyzékét és az Adyen feltételeket. A Feltételeket minden esetben az elküldés napján érvényes változatban küldjük, amely azonban a későbbiekben módosulhat. A jelen pont szerinti e-mail a Shoptet Pay Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés elfogadásának minősül, de nem minősül a Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés elfogadásának.  

A Bankkapcsolat szolgáltatás megrendelési folyamatának specifikus lépései (3.11. és 3.12. pont) 

3.11. A Bankkapcsolat szolgáltatás esetén is nemcsak a mi Feltételeinket és Árlistánkat kell elfogadnia, hanem magára a szolgáltatásra vonatkozó feltételeket és dokumentumokat is. Itt a Fino általános szerződési feltételeiről és adatvédelmi feltételeiről van szó. A Bankkapcsolat szolgáltatás megrendelési folyamatának következő lépéseiben még további feltételeket és dokumentumokat is el kell majd fogadnia, ezeket az elfogadó nyilatkozatokat azonban nem felénk teszi a megrendelési folyamat keretében. 

3.12. A Bankkapcsolat szolgáltatás megrendelésekor – az Online kártyás fizetési szolgáltatástól eltérően – a megrendelőgomb megnyomása után nem a megrendelési űrlap nyílik meg. A helyett a rendszer a következő lépésekben 

a) felhívja Önt az összekapcsolni kívánt bank és bankszámla megjelölésére (beleértve annak megadását, hogy lakossági vagy vállalkozói, illetve céges számláról vane szó), 

b) utána átirányítja Önt a Salt Edge alkalmazásába, ahol Önnek el kell fogadnia a Salt Edge Bankkapcsolatra vonatkozó feltételeit és a Salt Edge adatvédelmi feltételeit, valamint hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a Salt Edge és a Fino megossza velünk e Szolgáltatással kapcsolatos információkat, 

c) végül átirányítja Önt az előzőekben megjelölt, összekapcsolni kívánt bank alkalmazásába, ahol Ön a bejelentkezés után megerősíti a bankszámla összekapcsolását. A banktól függően vagy az adott banknál vezetett összes számlája, vagy csak az Ön által megjelölt számlái kerülnek összekapcsolásra. Az összekapcsolni kívánt bankszámla megerősítéséhez végig kell mennie a megerősítési folyamaton (a kétfaktoros azonosításon). 

Ha minden rendben lezajlik, a rendszer visszairányítja Önt a Webáruház adminisztrációs felületére, és emailben értesíti a Szolgáltatás aktiválásáról. 

A Bankkapcsolat szolgáltatás sikeres aktiválása után a rendszer minden esetben a szolgáltatást nyújtó partnerünk – a Salt Edge ügyfélzónájába meghívó emailt küld (a Shoptettel való kommunikációra szolgáló fő email-címre). Az ügyfélzónában lehetőség van az összes kapcsolat kezelésére, beleértve a számlatörténet és a számlaegyenleg megtekintését. 

Az Online banki átutalási szolgáltatás megrendelési folyamatának specifikus lépései (3.13.–3.15. pont) 

3.13. Ugyanúgy, mint a Bankkapcsolat szolgáltatás esetén, az Online banki átutalási szolgáltatás megrendeléséhez is szükség van a Fino általános szerződési feltételeinek és adatvédelmi feltételeinek elfogadására. Az előzőekhez hasonlóan még további feltételeket és dokumentumokat kell elfogadni a megrendelési folyamat következő lépéseiben, de ezeket az elfogadó nyilatkozatokat ez esetben sem felénk teszi a megrendelési folyamat keretében. 

3:14. A 3.13. pontban felsorolt dokumentumok elfogadását követően Önnek meg kell erősítenie, illetve meg kell adnia: 

a) a számlázási adatait és az Ön által értékesített termékeket és szolgáltatásokat, 

b) a pénzmosás megelőzése miatt szükséges személyes adatokat: 

 • ha Ön természetes személy, akkor az Önre mint természetes személyre vonatkozó adatokat kell megadni, 
 • ha Ön jogi személy, akkor a tényleges tulajdonos(ok) és a vezető tisztségviselő(k) adatait kell megadni. 

Egyes adatokat előre töltünk ki az Ön Webáruházának beállításai vagy a közhiteles nyilvántartások alapján. Az Ön feladata azonban, hogy ellenőrizze és kiegészítse a megrendelési űrlapban feltüntetett adatokat, mert a helyességükért és teljességükért Ön felel. 

3.15. A 3.13. és a 3.14. pontban leírtakat követő lépésekben 

a) Ön megjelöli az összekapcsolni kívánt bankot és bankszámlát (beleértve annak megadását, hogy lakossági vagy vállalkozói, illetve céges számláról vane szó), 

b) utána a rendszer átirányítja Önt a Salt Edge alkalmazásába, ahol Önnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a Salt Edge és a Fino megossza velünk e Szolgáltatással kapcsolatos információkat, és 

c) végül a rendszer átirányítja az előzőekben megjelölt bank alkalmazásába, ahol Ön a bejelentkezés után megerősítést végez (a kétfaktoros azonosítással). 

Ha minden rendben lezajlik, a rendszer visszairányítja Önt a Webáruház adminisztrációs felületére, és Mi, valamint a Salt Edge elindítjuk a Szolgáltatás aktiválásához szükséges belső folyamatainkat. Miután ezek sikeresen lezárulnak, az Online banki átutalás megjelenik az Ön Webáruházában az igénybe vehető fizetési módok között, emailben értesítjük Önt a Szolgáltatási szerződés létrejöttéről, és az Online banki átutalási szolgáltatás aktiválódik. A sikeres megrendelést visszaigazoló emailhez csatolva megküldjük Önnek azokat a dokumentumokat is, amelyeket Ön a megrendelési folyamat során elfogadott. 

3.16. Felhívjuk figyelmét, hogy Mi csak közvetítjük Önnek azt a lehetőséget, hogy Szolgáltatási szerződést kössön a Partner szolgáltatókkal, akik viszont nem kötelesek a Szolgáltatási szerződést megkötni. A Partner szolgáltatókkal (valamint a Finóval) fennálló szerződéses jogviszony sikeres létesítéséhez ezek a társaságok az ő szerződési feltételeik és esetleges további szabályaik (pl. adatkezelési szabályok) elfogadását vagy tudomásul vételét követelhetik Öntől. A Partner szolgáltatók bármikor, saját megítélésük alapján és akár indokolás nélkül is úgy dönthetnek, hogy megtagadják a Szolgáltatási szerződés megkötését, aminek következtében nem kerül sor az érintett Szolgáltatás aktiválására. Ilyen esetben tájékoztatni fogjuk Önt. 

3.17. Ha a Partner szolgáltató rendben találja az onboarding folyamatot, rendszerint a megrendelés elküldésétől számított 5 napon belül megerősíti a Szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést, amely megerősítés egyben a Szolgáltatási szerződés megkötését jelenti. Erről egy visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk Önt.  

3.18. A megrendelés megerősítése vagy a Szolgáltatási szerződés megkötésének megtagadása helyett a Partner szolgáltató a rendelkezésére bocsátott információk kiegészítését vagy helyesbítését is kérheti. Ilyen esetben Mi vagy a Partner szolgáltató kapcsolatba lépünk Önnel. Az információk kiegészítése után megfelelően meg kell ismételni a 3.10.–3.17. pontok szerinti eljárást. 

4. A SZOLGÁLTATÁSOK DEAKTIVÁLÁSA ÉS ÚJRAAKTIVÁLÁSA  

4.1. Megértjük, hogy az Ön helyzetében olyan változások következhetnek be, amelyek miatt Ön meg kívánja majd szüntetni (deaktiválni) az aktív Szolgáltatások valamelyikét. Erre a jelen cikkben ismertetett módon van lehetőség. 

4.2. Ha nem kívánja többé használni az Online kártyás fizetési szolgáltatást vagy az Online banki átutalási szolgáltatást, a Webáruház adminisztrációs felületén elrejtheti e Szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési módokat: „Szállítás és fizetés beállítása” szekció > „Fizetés beállítása”. 

4.3. Ha a Bankkapcsolat szolgáltatást szeretné deaktiválni, a Webáruház adminisztrációs felületének „Shoptet Pay szolgáltatások” szekciójában, a Bankkapcsolat szolgáltatás beállításában nyomja meg a „Szolgáltatás deaktiválása” gombot. Mivel ezért a Szolgáltatásért Ön előre, előlegszámla alapján fizet átalányösszegű havi Díjat, abban a hónapban (számlázási időszakban), melynek folyamán deaktiválja a Szolgáltatást, nem igényelhet bármilyen összeg visszafizetését. Ha viszont már befizette a következő számlázási időszak (következő hónap) Díját, de a deaktiválást még e következő hónap előtt végzi el, annak megkezdése előtt kérheti tőlünk e következő számlázási időszakra befizetett összeg visszafizetését.  

4.4. A Szolgáltatások fenti módon történt deaktiválását követően az érintett Szolgáltatás már nem minősül Aktív szolgáltatásnak. A Szolgáltatás azonban újra aktiválható. Az Online kártyás fizetési szolgáltatás vagy az Online banki átutalási szolgáltatás újraaktiválásához arra van szükség, hogy a Webáruház adminisztrációs felületének azon szekciójában, melyben korábban elrejtette ezeket a Szolgáltatásokat, megint láthatóvá tegye a vásárlók számára. A Bankkapcsolat szolgáltatás újraaktiválásához a Webáruház adminisztrációs felületének azonos szekciójában az „Újraaktiválás” gombot kell megnyomni. A Bankkapcsolat szolgáltatás újraaktiválásával egyben újból meghatalmaz minket arra, hogy a 6.6. pontban meghatározott terjedelemben az Ön nevében járjunk el a Salt Edge-dzsel szemben. 

5. A SZOLGÁLTATÁS-KÖZVETÍTÉSI DÍJ 

5.1. A Shoptet Pay szolgáltatások díját a Shoptet használati díja tartalmazza (https://www.shoptetpay.com/hu/arlista/ árlista szerinti díjcsomag, melyet már megkap tőlünk).

5.2. A Szolgáltatási szerződés megkötésére és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó lehetőség közvetítése fejében azonban külön Díj illet meg minket, melynek mértékét az Árlista tartalmazza. Ezt a Díjat a Partner szolgáltató vagy a Fino által az adott Szolgáltatás nyújtásáért Öntől esetleg követelt díjon felül számítjuk fel Önnek. A Szolgáltatások megrendelési folyamatához hasonlóan itt is vannak bizonyos eltérések a szolgáltatás-közvetítési Díjunkat és annak rendezését illetően. Az Árlistában és egyéb anyagainkban feltüntetett összegek minden esetben az áfa nélkül értendők. Az esetleges áfát az Árlistában szereplő összegen felül számítjuk fel a hatályos jogszabályoknak megfelelően, Ön pedig kötelezettséget vállal a felszámított áfa megfizetésére. 

5.3. Az Online kártyás fizetési szolgáltatás közvetítésének Díja e Szolgáltatás révén végrehajtott fizetések összegétől és számától, valamint az Adyen által teljesített pénzkifizetések, Pénzvisszatérítések és Visszaterhelések számától függ. További befolyásoló tényező a Webáruház üzemeltetésére vonatkozóan kialkudott díjcsomag is. A díjat automatikusan vonjuk le. A kimutatás alapján tehát Önnek semmit nem kell fizetnie nekünk. Ön kifejezetten hozzájárul e bekezdésben ismertetett eljáráshoz, valamint ahhoz, hogy a Partner szolgáltatót a Díjunk levonására utasíthatjuk. 

5.4. A Bankkapcsolat szolgáltatás közvetítésének Díja havonta esedékes átalányösszegben kerül meghatározásra. Ezt a Díjat minden számlázási időszakra vonatkozóan előre, előleg formájában kell megfizetni az általunk kiállított előlegszámla alapján, amelyen a Shoptet platformunk szolgáltatásainak ellenértékével együtt fog szerepelni. A számlán a Díj mellett az általunk kínált, Ön által igénybe vett egyéb kiegészítőket is szerepeltetjük. A Bankkapcsolat szolgáltatás közvetítésének Díja már a Szolgáltatás aktiválásának napját követő naptól kezdve illet meg minket. Emiatt az első számla nemcsak a következő számlázási időszakra vonatkozó Díjelőleget tartalmazza, hanem – a beállított Díjátalány arányos részének megfelelő összegben – az első számla kiállításának hónapjára, illetőleg az azt megelőző hónapra vonatkozó Díjat is, feltéve, hogy ezt a Szolgáltatást még az előző hónapban, de csak az akkori számlakiállítás után aktiválták. 

5.5. Az Online banki átutalási szolgáltatás közvetítésének Díja az Online banki átutalás révén végrehajtott fizetések összegétől függ. Ezt a Díjat mindig a már megtörtént fizetésekért kell fizetni az általunk kiállított előlegszámla alapján, amelyen a Shoptet platformunk szolgáltatásainak ellenértékével együtt szerepeltetjük. Az Online banki átutalási szolgáltatás közvetítésének Díja egyszeri tételként, ún. különmunkaként fog szerepelni a számlán. Minden fizetést, amely az Ön Webáruházában az Online banki átutalás segítségével zajlik le, nyilvántartunk, és a Díjat az Online banki átutalási szolgáltatás igénybevételével lebonyolított, addig más módon ki nem számlázott fizetések teljes összege alapján, egy összegben számlázzuk ki. 

5.6. Kérjük, vegye tudomásul, hogy a Visszaterhelés (chargeback) vagy a Pénzvisszatérítés (refund) esetén nem térítjük vissza a Díjat, mert szerződésszerűen közvetítettük a Szolgáltatások használatának a lehetőségét. Nem térítjük vissza a Díjat akkor sem, ha a Visszaterhelést tévesen végezték el. Ilyen esetben az esetleges megtérítési igényét az Ön ügyfelével szemben kell érvényesítenie. 

5.7. Az Árlistát, az abból adódó Díjösszeget és annak számítási módját bármikor megváltoztathatjuk. A változásról annak hatálybalépése előtt legalább egy hónappal tájékoztatjuk Önt a weboldalainkon vagy a Webáruház adminisztrációs felületén. 

5.8. A Díjra való jogosultságunk a Szolgáltatások révén végrehajtott minden egyes fizetés (illetve pénzkifizetés, Pénzvisszatérítés vagy Visszaterhelés) pillanatában keletkezik; ez nem vonatkozik a Bankkapcsolat szolgáltatásra, melynek Díja minden olyan számlázási időszak után illet meg minket, amikor aktív volt a Szolgáltatás, kivéve az aktiválást követő első hónap után fizetendő arányos összeget. Az Ön fizetési számlájára történő pénzkifizetések beállított gyakoriságának megfelelően kimutatást küldünk Önnek a lebonyolított fizetésekről (illetve pénzkifizetésekről, Pénzvisszatérítésekről vagy Visszaterhelésekről), amely a Díjunk összegét is tartalmazza. Az összes lebonyolított tranzakció listáját megtalálja a Szolgáltatások adminisztrációs felületén is. 

5.9. Bizonyos esetekben kedvezményt adunk Önnek a Díjból. Az aktuális kedvezményeket és érvényesítésük feltételeit az Árlista tartalmazza. 

6. A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ ÁLTALÁBAN KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

6.1. A Feltételek előző részeiben már rámutattunk arra, hogy a Szolgáltatásokra irányadók a pénzmosás elleni jogszabályok, a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását (az Adyen vagy a Fino által az engedélyük alapján végzett szolgáltatásnyújtást) szabályozó törvények, valamint a pénzügyi intézményekre és a fizetési rendszereket üzemeltető szolgáltatókra (scheme owners) vonatkozó KYC („know your customer”, azaz „Ismerje meg ügyfelét!”) és egyéb követelmények. Ezek miatt Önnek is szigorúbb jogi követelményeknek kell megfelelnie a Szolgáltatások igénybevétele során. Annak ellenére, hogy a követelmények nagy részét a jogszabályok, a Szolgáltatási szerződés és a Szolgáltatások feltételei írják elő, ebben a cikkben összefoglaljuk a Szolgáltatások mindegyikére vonatkozó legfőbb követelményeket, hogy Önnek ne kelljen azokat hosszasan keresnie. Mivel azonban minden Szolgáltatás specifikus, az egyes Szolgáltatások tekintetében még további speciális feltételeknek is meg kell felelni, melyek összefoglalása a következő cikkekben található. 

6.2. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatásokat nem vesz igénybe olyan termékek vagy szolgáltatások értékesítéséhez, amelyek A tiltott termékek és szolgáltatások – az adott Szolgáltatásra vonatkozó – jegyzékében szerepelnek. Továbbá nem szabad a Szolgáltatásokat igénybe vennie a megrendelésben feltüntetettektől eltérő termékek vagy szolgáltatások értékesítéséhez. Egyben biztosítania kell, hogy a Szolgáltatásokat ne használják csalárd módon, bűncselekmény elkövetéséhez vagy egyéb jogellenes tevékenység során, illetve olyan módon, amely sértené vagy sérthetné a Partner szolgáltatók és a Fino jó hírnevét (különös tekintettel a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására feljogosító hatósági engedélyükre) vagy maguknak a Szolgáltatásoknak a jó hírnevét. Önnek nem szabad annak látszatát keltenie, hogy az Ön termékeit, szolgáltatásait vagy Webáruházát a Partner szolgáltatók vagy a Fino nyújtják, üzemeltetik, ellenőrizték, tesztelték vagy jóváhagyták. A felsorolt kötelezettségeinek megszegése a Szolgáltatások nyújtásának felfüggesztését vagy akár megszüntetését is maga után vonhatja. 

6.3. Ön köteles minden rendelkezésre álló eszközzel megakadályozni azt, hogy a Szolgáltatásokkal bárki a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása érdekében éljen vissza. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a Partner szolgáltatókban vagy bennünk a Szolgáltatásokkal való ilyen visszaélés gyanúja merül fel, a Partner szolgáltatóknak jogukban áll megtagadni a gyanús fizetések végrehajtását és a felmerült gyanút az illetékes hatóságoknak bejelenteni. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az Ön törvényi vagy szerződéses kötelezettségeinek be nem tartása miatt a Szolgáltatások segítségével teljesített fizetések révén csalást követtek el vagy bármilyen bűncselekmény tényállását valósították meg, vagy hogy a Szolgáltatások segítségével pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása történt, Ön 5.000 EUR összegű kötbért köteles fizetni nekünk. 

6.4. Abban az esetben, ha Ön a Szolgáltatásokat a Feltételekbe, a Szolgáltatási szerződésbe, a Szolgáltatások feltételeibe, az Ön és a Partner szolgáltatók között létrejött egyéb megállapodásokba, A fizetési séma szabályaiba, a Szabályozó előírásokba vagy más alkalmazandó jogszabályokba vagy megállapodásokba ütköző módon használja, szankció veszélyének teszi ki nemcsak saját magát, hanem a Partner szolgáltatókat, a Finót és minket is (különös tekintettel a Partner szolgáltatókkal kötött szerződéseinkből eredő szankciókra). Szankciókkal sújtható például az, ha a Szolgáltatásokat az előzőleg kifejezetten jóváhagyott termékektől és szolgáltatásoktól eltérő vagy a jogszabályok, a Szabályozó előírások vagy A fizetési séma szabályai által tiltott termékekkel és szolgáltatásokkal (pl. fegyverekkel vagy kábítószerrel) kapcsolatos fizetésekre használja, szankciókkal sújtható továbbá a fizetési módok harmadik fél javára történő használata, illetve a fizetési módok használatának harmadik fél részére való továbbadása (a fizetési szolgáltatások használatára Önnek adott engedély kizárólag az Ön személyéhez kötött), a Visszaterhelések és a Pénzvisszatérítések túlzott aránya, a biztonsági szabályok megszegése, az ügyfelek fizetési adatainak bizalmas jellegét sértő magatartás vagy az ügyfelekkel szembeni csalás. E szankciók mértéke – felróható magatartásonként – akár milliós nagyságrendben mozoghat (cseh koronában). Amennyiben nekünk bármilyen szankciót kell fizetnünk vagy kárt megtérítenünk a Partner szolgáltatóknak vagy más harmadik félnek amiatt, hogy Ön a Feltételekbe, a Szolgáltatási szerződésbe, a Szolgáltatások feltételeibe, az Ön és a Partner szolgáltatók között létrejött egyéb megállapodásokba, A fizetési séma szabályaiba, a Szabályozó előírásokba vagy más alkalmazandó jogszabályokba vagy megállapodásokba ütköző módon használta a Szolgáltatásokat, akkor Ön köteles ezt a szankciót vagy kártérítést megtéríteni nekünk, mégpedig elsősorban úgy, hogy írásbeli felhívásunkra, annak elküldésétől számított öt napon belül közvetlenül az általunk megjelölt jogosult részére fizeti az érintett összeget a meghatározott pénznemben. Ezenkívül Ön köteles maximális mértékben együttműködni velünk a Feltételek, a Szolgáltatási szerződés, a Szolgáltatások feltételei, az Ön és a Partner szolgáltatók között létrejött egyéb megállapodások, A fizetési séma szabályai, a Szabályozó előírások vagy más alkalmazandó jogszabályok vagy megállapodások betartásához kapcsolódó körülmények kivizsgálása és esetleges megsértésük orvoslása érdekében. 

6.5. Jó szokásunkhoz híven a Szolgáltatások használata során is ugyanolyan támogatást és tanácsadást nyújtunk Önnek, mint a Webáruház üzemeltetésével kapcsolatban. A Szolgáltatások sajátosságai miatt azonban nem tudjuk Önnek garantálni az elérhetőségüket. Felhívjuk figyelmét, hogy a Partner szolgáltatók bármikor korlátozhatják vagy felfüggeszthetik a Szolgáltatások nyújtását, akár indoklás és bármilyen kártérítési kötelezettség nélkül is. Ilyen korlátozásról vagy felfüggesztésről azonban mindig tájékoztatni fogjuk Önt (feltéve, hogy az érintett Partner szolgáltató azt tudomásunkra hozza). 

6.6. A Szerződés megkötésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön képviselőjeként járjunk el a Partner szolgáltatókkal szemben. E célból Ön meghatalmaz minket arra, hogy képviseljük a Szolgáltatások használatával kapcsolatos bármilyen jogi kérdésben és a Partner szolgáltatókkal folytatott bármilyen egyeztetésen, különösen hogy átadjuk a Partner szolgáltatóknak az általuk kért információkat és dokumentumokat, hozzáférjünk a Partner szolgáltatók által kezelt adataihoz, és az Ön nevében a Szolgáltatások nyújtására irányuló utasításokat adjuk a Partner szolgáltatóknak, különösen az Online kártyás fizetési szolgáltatás esetén a pénzeszközök kifizetésére és csalásfelismerő eszközök beállítására vonatkozóan, valamint hasonlóan az Online banki átutalási szolgáltatás esetén is. Bármilyen lépést, amit a Partner szolgáltatókkal szemben a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban teszünk, a Partner szolgáltatók olyan lépésnek tekintenek, melyet Ön tett a nekünk adott meghatalmazás révén. Ezt a meghatalmazást visszavonhatja, de először deaktiválnia kell az érintett Szolgáltatást az adminisztrációs felületen. 

7. AZ ONLINE KÁRTYÁS FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

7.1. Mivel a Shoptet Pay szolgáltatások részeként olyan ügyféltámogatási, riportkészítési és egyéb szolgáltatásokat nyújtunk, amelyekhez tudnunk kell a végrehajtott fizetésekről, Ön hozzájárul ahhoz, hogy hozzáférjünk a végrehajtott fizetésekre vonatkozó adatokhoz, ezeket az adatokat továbbítsuk az Adyennek, valamint felhasználjuk a Shoptet Pay szolgáltatások nyújtása céljából. Ezenkívül Ön vállalja, hogy rendelkezésünkre bocsát bármilyen egyéb információt is, amelyet a Shoptet Pay szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kérünk. 

7.2. Az Online kártyás fizetési szolgáltatás nyújtása érdekében Ön kérésre köteles főleg az alábbi táblázatban szereplő adatokat megadni nekünk és az Adyennek. Az adatszolgáltatás terjedelme attól függ, hogy Ön természetes vagy jogi személye, és mekkora összesített forgalmat valósít meg az Adyen feltételekben meghatározott Online kártyás fizetési szolgáltatás keretében feldolgozott fizetésekkel. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek a táblázatban meghatározott szint elérésétől számított 14 napon belül kell eleget tennie. Attól azonban nem kell tartania, hogy valamit kihagy, vagy elfelejti megadni az információkat. Mielőtt elérné a következő szintet, Mi értesítjük Önt, és egy linket is biztosítunk Önnek az Adyen platform felületéhez, amelyen keresztül Ön közvetlenül az Adyen felületére tölti fel a szükséges információkat anélkül, hogy Mi hozzáférnénk azokhoz. 

Forgalom Természetes személy által a rendelkezésünkre bocsátandó adatok Jogi személy által a rendelkezésünkre bocsátandó adatok
0. szint

Az Online kártyás fizetési szolgáltatásra vonatkozó megrendelés beküldése előtti állapot

 • családi és utónév, nem, email-cím, lakcím (az ország megjelölésével)
 • a Feltételek 2. cikkében előírt további adatok
 • cégnév, email-cím, székhely címe (az ország megjelölésével)
 • a tényleges tulajdonosok adatai – családi és utónév, a lakóhely szerinti ország
 • a Feltételek 2. cikkében előírt további adatok
1. szint

Az Online kártyás fizetési szolgáltatás révén végrehajtott fizetések elfogadásának megkezdése

 • születési idő
 • székhely címe, cégjegyzékszám
2. szint

1.000 és 4.999,99 EUR közötti forgalom

 • fényképes személyazonosító okmány másolata
 • a tényleges tulajdonos fényképes személyazonosító okmányának másolata
3. szint

5.000 eurós vagy annál nagyobb forgalom

 • a pénzeszközök kifizetése céljából megadott bankszámla kivonata
 • a pénzeszközök kifizetése céljából megadott bankszámla kivonata

7.3. Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti szintek elérését követően az Adyen megtagadhatja az Ön pénzeszközeinek kifizetését mindaddig, amíg Ön nem bocsátja az Adyen rendelkezésére az adott szinthez kapcsolódó információkat, és amíg az Adyen nem ellenőrzi azok helyességét. Ha Ön az adott szint elérését követő 30 napon belül sem szolgáltatja az információkat, az Adyen felfüggesztheti az Online kártyás fizetési szolgáltatás nyújtását (azaz semmilyen fizetést nem lehet végrehajtani). Ha az információkat még az adott szint elérését követő 42 napon belül sem bocsátja az Adyen rendelkezésére, az Adyen megszüntetheti az Online kártyás fizetési szolgáltatás nyújtását, és az addig ki nem fizetett pénzt visszautalhatja az Ön ügyfeleinek. 

7.4. Kérjük, vegye tudomásul, hogy a szintbesorolás céljából az Adyen a bankszámlaszám alapján azonosítja Önt. Ha Önnek – többféle projektje keretében – több felhasználói fiókja van a Shoptet platformunkon, és ezek mindegyikéhez kapcsolódóan külön-külön használja a Shoptet Pay szolgáltatásokat, ugyanakkor az Adyen szolgáltatások céljaira minden esetben ugyanazt a bankszámlát jelölte meg, az összes így megrendelt Shoptet Pay szolgáltatás vonatkozásában az Adyen automatikusan a 3. szintbe sorolja. 

7.5. Ha a jogszabályokban olyan változás következik be, amely miatt nekünk vagy az Adyennek további információk vagy dokumentumok benyújtására kell köteleznünk Önt, Ön köteles azokat írásbeli felhívásunkra, az általunk megszabott határidőn belül átadni nekünk. Felhívjuk figyelmét, hogy amíg nem kapjuk meg a kért információkat vagy dokumentumokat, az Adyen az Online kártyás fizetési szolgáltatás nyújtását felfüggesztheti (ami azt jelenti, hogy semmilyen fizetést nem lehet végrehajtani) vagy akár meg is szüntetheti.  

7.6. Az Online kártyás fizetési szolgáltatás használata során Önnek a megfelelő MCC kódot (kereskedői kategóriakód) kell használnia, valamint be kell tartania a Pénzforgalmi szolgáltatások Adyen általi nyújtásáról szóló szerződést, az Adyennel kötött egyéb megállapodásait, A fizetési séma szabályait és egyéb alkalmazandó jogszabályokat. A jelen bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítését belső rendszereinken keresztül ellenőrizhetjük. Ha megállapítjuk, hogy Ön az Online kártyás fizetési szolgáltatást a jelen bekezdésben foglaltakba ütköző módon használja, Ön 5.000 EUR összegű kötbért köteles fizetni nekünk. 

7.7. Ön köteles olyan biztonsági intézkedéseket bevezetni, amelyek megakadályozzák az ügyfelei bankkártyáival vagy bankkártyaadataival való visszaélést. Ezzel kapcsolatban Ön kijelenti, hogy betartja és az Online kártyás fizetési szolgáltatás használata során mindvégig be fogja tartani a PCI DSS standardokat, amelyeknek az eredetije a https://www.pcisecuritystandards.org/document_library címen érhető el, a szabályok cseh nyelvű rövidített összefoglalóját pedig itt olvashatja: https://www.pcistandard.cz/pcidss/#PCIreqR. A PCI DSS standardoknak való megfelelés igazolásához ki kell töltenie az ún. SAQ kérdőívet. A kérdőív kitöltése nélkül nem fejezhető be a Pénzforgalmi szolgáltatások Adyen általi nyújtásáról szóló szerződés megkötésére irányuló folyamat. Ön meghatalmaz miket arra, hogy az első SAQ kérdőívet Mi töltsük ki és erősítsük meg az Ön nevében, de a PCI DSS standardok betartásáért továbbra is teljes mértékben Ön felel. A későbbiekben a SAQ kérdőívet minden évben újból kell kitölteni, amely későbbi kitöltésekre már nem vonatkozik a meghatalmazás, így a kérdőívet Önnek kell kitöltenie. 

7.8.Az Online kártyás fizetési szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az Ön ügyfele elmentse a kártyaadatait, és így ne kelljen azokat minden alkalommal újra megadnia. Az ügyfélnek azonban minden esetben meg kell adnia a CVV/CVC kódot, és a tranzakció hitelesítése a Bizottság 2017. november  27-én kelt, az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendeletéből adódó hatályos szabályok szerint történik. A kártyaadatok elmentésének, valamint az elmentett kártyaadatok bármikori törlésének lehetőségéről Önnek megfelelő módon tájékoztatnia kell az ügyfelet. Nekünk nincs hozzáférésünk a bankkártyaadatokhoz.  

7.9. Az Adyen feltételekből megtudhatja, hogyan állíthatja be az Ön pénzeszközeinek a saját fizetési számlájára történő kifizetését. A Szerződés megkötésével megadja a hozzájárulását ahhoz, hogy az Ön nevében módosítsuk az Ön pénzeszközei kifizetésének gyakoriságát. Ha az Adyen Visszaterhelést hajt végre a Mi pénzeszközeinkből (például az Ön pénzeszközeinek elégtelen egyenlege miatt), ezeket a pénzeszközöket Önnek írásbeli felhívásunkra, annak kézhezvételétől számított 24 órán belül kell nekünk megtérítenie (ld. a Feltételek 7.3. pontját). Késedelmes megtérítés esetén Ön kötbért köteles fizetni nekünk, melynek mértéke a tartozás 0,5%a a késedelem minden megkezdett napja után. 

7.10. Annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük azon esetek számát, amikor az Adyen azt kéri tőlünk, hogy Ön helyett fizessük a Visszaterhelés összegét vagy bármilyen díjat, a termékek vagy szolgáltatások ügyfél általi visszaküldése, visszaszolgáltatása vagy reklamálása esetén Ön köteles az Online kártyás fizetési szolgáltatás révén kapott pénzeszközöket ugyanolyan módon visszautalni, mint ahogyan azokat megkapta. Ha az ügyfél a kártyás fizetést választotta fizetési módként, Önnek a Pénzvisszatérítést kell az Adyen adminisztrációs felületén végrehajtania, és nem szabad az összeget banki átutalással vagy készpénzben visszafizetnie. Minden tranzakcióhoz kapcsolódó bizonylatokat (számlát, szállítólevelet stb.) a tranzakció könyvelési napjától számított 3 évig kell megőriznie a panaszkezelési eljárás céljaira. Kérésünkre köteles ezeket a bizonylatokat saját költségén, írásbeli felszólításunk kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül rendelkezésünkre bocsátani. Amennyiben a bizonylatok nem cseh vagy angol nyelven készültek, kérhetjük, hogy Ön saját költségén biztosítsa a cseh vagy angol fordításukat. Jogunkban áll az Ön által átadott bizonylatokat az Adyennel, a kártyatársaságokkal vagy a kártyakibocsátókkal megosztani. 

7.11. Nyomatékosan javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a fizetési séma aktuális szabályaival, és rendszeresen kövesse nyomon a változásait! A fizetési séma szabályaira vonatkozó részletesebb információk például a következő linkek alatt találhatók: https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercardrules.pdf vagy https://www.visa.co.uk/about-visa/visa-in-europe.html#2. 

8. AZ ONLINE BANKI ÁTUTALÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

8.1. Ahhoz, hogy Ön igénybe vehesse az Online banki átutalási szolgáltatást, eleget kell tennie a Salt Edge által előírt specifikus feltételeknek. 

8.2. Az Online banki átutalási szolgáltatás nyújtása céljából ellenőriznünk kell az Ön IBAN számát, és a leellenőrzött IBAN-t át kell adnunk a Salt Edge-nek. Erre való tekintettel Ön kötelezettséget vállal arra, hogy rendelkezésünkre bocsátja az Ön IBAN számára vonatkozó információkat, és maximális mértékben együttműködik velünk annak ellenőrzése érdekében, hogy az IBAN tulajdonosa valóban Ön. Egyben vállalja, hogy mindaddig, amíg az adott IBAN az Ön Webáruházának adminisztrációs felületén szerepel, az IBAN-hoz tartozó fizetési számla az Ön tulajdonában és korlátlan rendelkezése alatt lesz, és bármilyen változás esetében Ön haladéktalanul tájékoztat minket, rendelkezésünkre bocsátja az Ön új IBAN számát, és megint együttműködik velünk annak ellenőrzése érdekében. A jelen bekezdés szerinti kötelezettségek megszegése esetén Ön 4100 EUR  összegű kötbért köteles fizetni nekünk. 

8.3. A Salt Edge hozzájárulása és Az Online banki átutalási szolgáltatás Salt Edge általi nyújtásáról szóló szerződés megkötése céljából Ön köteles az alábbi adatokat közölni velünk, Mi pedig – meghatalmazásunkkal összhangban – átadjuk a Salt Edgenek. Ha Ön ezeket az adatokat már korábban rendelkezésünkre bocsátotta, csak a bennük bekövetkezett bármilyen változásról köteles minket tájékoztatni. Az adatok a következők:  

 • az Ön teljes családi és utóneve (ha természetes személyként jár el), illetve cégneve (ha jogi személyként jár el), székhelyének címe, cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma, honlapjának címe és Webáruházának neve, 
 • jogi személy esetén a társaság vezető tisztségviselőinek és tényleges tulajdonosának adatai, nevezetesen családi és utóneve, születési ideje és állampolgársága, 
 • az Online banki átutalási szolgáltatás keretében kínálni tervezett termékek és szolgáltatások típusára vonatkozó információ, 
 • az Ön vállalkozói igazolványának másolata, ha az Online banki átutalási szolgáltatás igénybevételével olyan termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít, amelyek értékesítéséhez szükség van ilyen hatósági engedélyre, kivéve, ha az nyilvánosan hozzáférhető az interneten. 

A fenti adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul köteles értesíteni minket, hogy a Salt Edgeet is tájékoztatni tudjuk róluk. Ellenkező esetben a Salt Edge felfüggesztheti az Online banki átutalási szolgáltatás nyújtását, vagy akár meg is szüntetheti a részünkre kézbesített írásbeli felmondással, különösen akkor, ha olyan jelentős információkról van szó, amelyek alapján a Salt Edge szerződéses jogviszonyt létesített Önnel. 

8.4. Jelen Feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Mi felelősségünk kizárólag az alábbiakra terjed ki: 

 • a Shoptet platform fejlesztése és használata, az azzal kapcsolatos ügyfél- és technikai támogatás, a Shoptet platformhoz való hozzáférés elosztása, a Shoptet platform üzemeltetése, elérhetőségének és biztonságának biztosítása, 
 • az üzletszerű gazdasági tevékenység folytatásához, a Shoptet Pay szolgáltatások forgalmazásához és Önnek való nyújtásához szükséges minden jogkör és jogosultság megszerzése és a Salt Edgedzsel fennálló szerződéses jogviszonyunk időtartama alatti fenntartása, ideértve a Salt Edge Online banki átutalásra vonatkozó feltételeiből eredő kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges bármilyen engedélyt, felhasználási engedélyt (licencet), hozzájárulást, jogbérletet vagy hatósági engedélyt, 
 • a pénzmosás megelőzésével és a KYC követelményekkel kapcsolatos, a tevékenységi körünkben szokásos, Önt érintő ellenőrzések megszervezése és a Salt Edge felé történő tanúsítása, valamint annak biztosítása, hogy Ön elfogadja a Salt Edge Online banki átutalásra vonatkozó feltételeit, még mielőtt lehetővé tennénk, hogy Ön fizetési módként használja az Online banki átutalást, 

valamint a felsoroltakból eredő bármilyen további felelősségek. 

8.5. Továbbá Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy miután az Ön ügyfele a Szabályozó előírásoknak megfelelően megadta a hozzájárulását egy fizetési műveletnek az Online banki átutalási szolgáltatás révén történő végrehajtásához, nem feltétlenül lesz lehetősége a hozzájárulás vagy a fizetési megbízás visszavonására (függetlenül a fizetési megbízás jellegétől), mégpedig akkor sem, ha tévesek a fizetési műveletre vonatkozóan megadott adatok; ezzel kapcsolatban Ön kijelenti, hogy nem fogja tőlünk követelni az ügyfél által adott hozzájárulás vagy fizetési megbízás visszavonhatatlanságával, illetve a fizetési műveletnek az érintett pénzforgalmi szolgáltató általi törlésével kapcsolatban keletkezett kár megtérítését. 

8.6. Ön tudomásul veszi, vállalja és elfogadja, hogy az alábbiakért felelős: 

 • az Ön termékeinek és szolgáltatásainak jellege, minősége, átadása, nyilvánosságra hozatala, forgalomba hozatala, értékesítése, forgalmazása, leszállítása, támogatása, a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos Pénzvisszatérítés, cseretermék biztosítása, az Ön termékeinek visszaküldése, valamint az Ön ügyfeleinek nyújtott bármilyen kiegészítő szolgáltatás,  
 • az Ön Webáruházának fejlesztése és használata, az azzal kapcsolatos ügyfél- és technikai támogatás, a Webáruházához való hozzáférés elosztása, a Webáruházának üzemeltetése, elérhetőségének és biztonságának biztosítása, kivéve, ha a Webáruház meghibásodása a Shoptet platformunk érdekkörében keletkezett, 
 • az Ön által folytatott termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást sújtó adók és egyéb terhek megállapítása, alkalmazása, megítélése, szedése, bevallása és befizetése a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, 
 • az Ön termékeinek és szolgáltatásainak nyilvánosságra hozatalára, forgalomba hozatalára, forgalmazására és értékesítésére alkalmazandó minden jogszabály betartása, és kizárólag olyan országokba irányuló értékesítés, ahova Ön jogosult a termékeit és szolgáltatásait értékesíteni,  
 • az Ön üzletszerű gazdasági tevékenységének folytatásához, termékeinek és szolgáltatásainak forgalomba hozatalához, forgalmazásához és értékesítéséhez szükséges minden jogkör és jogosultság, pl. engedélyek, felhasználási engedélyek (licencek), hozzájárulások, jogbérletek vagy hatósági engedélyek megszerzése és legalább addig való fenntartása, amíg az Online banki átutalási szolgáltatást az Ön termékeinek értékesítéséhez, szolgáltatásainak nyújtásához használhatja, különös tekintettel azokra a termékekre és szolgáltatásokra, amelyek vonatkozásában különleges jogosultság szükséges; a fenti jogosultságok lejártának, visszavonásának vagy egyéb megszűnésének haladéktalan, lehetőleg előre történő tudomásunkra hozatala, 
 • az Online banki átutalási szolgáltatás igénybevétele kizárólag az Ön saját termékeinek és szolgáltatásainak értékesítéséhez, melynek módja (i) nem ütközik a jóerkölcsbe, (ii) nem sértő és nem megtévesztő, (iii) nem teszi ki az ügyfeleket ésszerűtlen kockázatnak, (iv) nem homályosítja el az Ön kilétét, és (v) már előre lényeges információkat nyújt az Ön és az ügyfél közötti tranzakcióról, 
 • az Ön Webáruházában elérhető szerződési feltételek keretében az ügyfelek tájékoztatása arról, hogy fizetési módként az Online banki átutalást vehetik igénybe, valamint a Pénzvisszatérítés és a Visszaterhelés feltételeinek ismertetése, 
 • az Ön ügyfeleinek tájékoztatása arról, hogy a megadott hozzájárulást és a fizetési megbízást nem lehet visszavonni, valamint arról, hogy a standard eljárás szerint a fizetési megbízás visszavonására irányuló bármilyen igény az ügyfél és az érintett pénzforgalmi szolgáltatója között, a szerződésük alapján kerül rendezésre. 
 • hatékony eljárás kialakítása olyan panaszok kezelésére, amelyeket az Ön ügyfelei az Online banki átutalás igénybevételével értékesített termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban nyújtanak be, továbbá hatékony kommunikációs csatornák (beleértve email-cím és telefonszám) az ügyfelek rendelkezésére bocsátása és az ügyfélfogadási időnek az ismertetése, amikor az ügyfelek kapcsolatba léphetnek Önnel és támogatást kérhetnek Öntől, 

valamint a felsoroltakból eredő bármilyen további felelősségek. Az Ön kötelezettségeinek megszegése esetén a Salt Edge bármikor jogosult a részünkre kézbesített írásbeli felmondással megszakítani az Online banki átutalási szolgáltatás nyújtását, Ön pedig 4100 EUR összegű kötbért köteles fizetni nekünk. 

8.7. A Salt Edge nem fér hozzá az Online banki átutalásokkal fizetett termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások részleteihez, így nem tudhatja különösen azt, hogy minden adat pontos és teljes-e, a tranzakció jellemző-e Önre vagy ránk, megfelel-e az Ön tevékenységi körének, illetve a Mi tevékenységi körünknek, nem visel-e csalásra utaló jeleket, nem gyanús-e a pénzmosás megelőzése vagy hasonló előírások szempontjából; az Ön felelőssége megítélni, hogy a tranzakció téves, gyanús vagy csalás-e, és nem kell-e emiatt megtagadni a végrehajtását. 

8.8. Sem Mi, sem a Salt Edge nem köteles ellenőrizni az Ön ügyfelének kilétét, a tranzakció végrehajtására való alkalmasságát vagy jogosultságát; az ügyfél és az egész tranzakció hitelesítésének megfelelő végrehajtása az Ön felelőssége. 

8.9. Sem Mi, sem a Salt Edge nem tartozik felelősséggel a Salt Edge felé továbbított fizetési megbízásban megadott adatok helyességének ellenőrzéséért. Az Ön feladata, hogy ezeket az adatokat még a Salt Edgenek való átadásuk előtt ellenőrizze. A Mi felelősségünk a fizetési megbízás adatai között szereplő személyes adatoknak a Salt Edgenek való átadása, illetve az, hogy ez az átadás összhangban legyen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal. 

8.10. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy az Online banki átutalás révén végrehajtott tranzakció előtt (i) pontosan és elegendő módon tájékoztatja az Ön ügyfelét a tranzakció jellegéről és az adott pénznemben fizetendő összegről, vagy (ii) ha feliratkozáson alapuló vagy más jellegű ismétlődő fizetésről van szó, akkor arról tájékoztatja az ügyfelét, hogy időszakosan kell fizetnie, és megmagyarázza neki a leiratkozás lehetőségét és az ismétlődő fizetés megszüntetésének módját. 

8.11. Minden esetben átadja az ügyfelének az általa teljesített tranzakciót igazoló bizonylatot és a kézbesítésre vonatkozó adatokat. 

8.12. Amint tájékoztatjuk Önt az Online banki átutalás révén végrehajtott fizetés állapotáról, Ön továbbítja az információt az ügyfelének. 

8.13. Fel kell hívnunk a figyelmét, hogy az a tény, hogy a Salt Edgetől információt kapunk a fizetési megbízás elfogadásáról, még nem azt jelenti, hogy az érintett pénzforgalmi szolgáltató valóban végrehajtja az átutalást. Erre való tekintettel Ön kötelezettséget vállal arra, hogy mielőtt szolgáltatást nyújt, illetve terméket küld az ügyfelének, először ellenőrzi a megfelelő összeg megérkezését az Ön bankszámlájára. Ha úgy dönt, hogy szolgáltatást nyújt, illetve terméket küld az ügyfelének anélkül, hogy ellenőrizné a megfelelő jóváírás megtörténtét az Ön bankszámláján, kizárólag saját felelősségére cselekszik, és Mi, a Salt Edge vagy a Fino nem tartozunk felelősséggel az ilyen döntés következtében esetleg keletkezett bármilyen káráért, illetve Ön lemond ilyen kártérítési igényről. Az Ön kizárólagos felelőssége az is, hogy az Online banki átutalási szolgáltatás révén benyújtott minden fizetési megbízás megfelel az Ön bankszámláján ténylegesen jóváírt összegeknek. 

8.14. Mivel előfordulhat a fizetési megbízás helytelen feldolgozása vagy késedelmes végrehajtása, Ön kötelezettséget vállal, hogy az ilyen fizetési megbízásra vonatkozó információ kézhezvételétől számított öt munkanapon belül: 

a) visszafizeti az ügyfelének a különbözetet, ha az átutalás a fizetési megbízásban feltüntetettnél magasabb összegben történt, függetlenül attól, hogy erre az Online banki átutalási szolgáltatás vagy az érintett pénzforgalmi szolgáltató hibája miatt került sor, 

b) visszautalja az ügyfelének az általa fizetett összeget, ha az Online banki átutalás révén benyújtott fizetési megbízást annak ellenére hajtották végre, hogy a tranzakciót „teljesítetlennek”, „megtagadottnak” vagy „ismeretlennek” stb. jelölték, függetlenül attól, hogy erre az Online banki átutalási szolgáltatás vagy az érintett pénzforgalmi szolgáltató hibája miatt került sor, 

c) visszautalja az ügyfelének az általa fizetett összeget, ha tévesen kétszer hajtották végre az átutalást, függetlenül attól, hogy erre az Online banki átutalási szolgáltatás vagy az érintett pénzforgalmi szolgáltató hibája miatt került sor. 

8.15. A fizetési megbízás téves végrehajtása miatt előfordulhatnak még más helyzetek is, mint az előző pontban leírtak, ezért abban az esetben: 

a) ha a fizetési megbízásban feltüntetettnél kisebb összeget írnak jóvá az Ön bankszámláján – függetlenül attól, hogy erre az Online banki átutalási szolgáltatás vagy az érintett pénzforgalmi szolgáltató hibája miatt kerül sor –, az Ön feladata megállapodni az ügyféllel a hiányzó összeg befizetésének mindkét fél számára elfogadható módjáról, 

b) ha az érintett pénzforgalmi szolgáltató hibája miatt más kedvezményezett számlájára utalják a pénzt, Önnek a Szabályozó előírások szerint kell intézkednie, 

c) ha az Online banki átutalási szolgáltatás hibája miatt más kedvezményezett számlájára utalják a pénzt, a Salt Edge visszatéríti az esedékes összeget az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója részére vagy az ügyfél bankszámlájára, 

d) ha a Mi hibánk miatt más kedvezményezett számlájára utalják a pénzt, az összegnek a helytelen kedvezményezettől való behajtása és az ügyfélnek való visszatérítése a Mi feladatunk, vagy más módon biztosítjuk, hogy a helytelen kedvezményezett visszafizesse az összeget az ügyfélnek, aminek érdekében a lehető leggyorsabban intézkedünk. 

8.16. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy a termékeinek késedelmes vagy hiányos leszállítása vagy leszállításának elmulasztása, illetve a szolgáltatásainak késedelmes vagy hiányos nyújtása vagy nyújtásának elmulasztása miatt az Ön ügyfelei által érvényesített pénzvisszatérítési igényeket, valamint az Ön mindenkor hatályos feltételeiből eredő Pénzvisszatérítéseket haladéktalanul, hatékonyan és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban fogja kezelni. 

8.17. A Salt Edge olyan bizonyítékok bemutatását kérheti tőlünk, amelyek kielégítően igazolják, hogy Ön megfelel a fenti pénzvisszatérítési szabályoknak, ezért Ön vállalja, hogy az ilyen kielégítő bizonyítékokat haladéktalanul, legkésőbb azonban tíz munkanapon belül bocsátja rendelkezésünkre. Egyben feljogosít minket arra, hogy az összes dokumentumot és információt a Salt Edgenek, illetve a Salt Edge közvetítésével a Finónak továbbítsuk. Ha nem szolgáltatja a fenti bizonyítékokat, a Salt Edge saját megítélése alapján felfüggesztheti vagy akár teljesen meg is szüntetheti az Online banki átutalási szolgáltatás nyújtását. 

8.18. Jelen Feltételek elfogadásával Ön korlátolt, nem kizárólagos, átruházhatatlan, további alengedély adását kizáró, térítésmentes és visszavonható engedélyt ad nekünk és – alengedély révén – a Salt Edgenek az Ön cégnevének vagy kereskedelmi megnevezésének használatára, mégpedig kizárólag abból a célból, hogy a Szabályozó előírásokkal összhangban az Ön ügyfelének hozzájárulását szerezzük ahhoz, hogy a Fino fizetési megbízást teljesítsen az ügyfél nevében annak érdekében, hogy végre lehessen hajtani az Online banki átutalási szolgáltatás révén indított fizetést. 

8.19. Az Ön Webáruházával, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban az ügyfeleinek nyújtott támogatásért szintén kizárólag Ön tartozik felelősséggel. 

9. A BANKKAPCSOLAT SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

9.1. A Bankkapcsolat szolgáltatás nyújtásához a fentieken kívül szükség van arra, hogy Ön: 

a) kifejezetten hozzájáruljon a Bankkapcsolat szolgáltatás nyújtásához a Szabályozó előírásokkal összhangban, 

b) megadja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Fino a Szabályozó előírásokkal összhangban hozzáférjen az érintett pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájához a számlainformációs szolgáltatás (Bankkapcsolat szolgáltatás) nyújtása céljából, 

c) elfogadja a Fino általános szerződési feltételeit, amelyek a https://www.saltedge.com/pages/fino_ais_terms címen érhetők el, és a Salt Edge általános szerződési feltételeit, amelyek itt találhatók: https://www.saltedge.com/pages/dashboard_terms_of_service. A vonatkozó jogszabályok módosításaira és az érintett szolgáltatási üzletágban alkalmazott ismeretek fejlődésére való tekintettel a Fino, illetve a Salt Edge időnként módosíthatja a fenti általános szerződési feltételeit, amely változásokat Önnek kell nyomon követnie, 

d) az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban hozzájáruljon a személyes adatoknak a Bankkapcsolat szolgáltatás céljaira történő kezeléséhez. 

9.2. Mivel a Salt Edge nem tudja garantálni nekünk, így Mi sem tudjuk garantálni Önnek, hogy a Salt Edge Bankkapcsolat szolgáltatása keretében szolgáltatott számlainformációk minden esetben pontosak, hibátlanok, naprakészek és teljesek lesznek, akárhogy is a Salt Edge igyekszik ennek elérésére. Ha előfordul ilyen eset, Ön velünk szemben lemond az esetleg okozott kár megtérítésére vonatkozó igényéről. 

10. A FELEK FELELŐSSÉGE 

10.1. Nem vállalunk felelősséget az Ön káráért, bevételkieséséért vagy egyéb sérelméért, valamint bármilyen hibáért, ha azok az alábbiakra vezethetők vissza: 

a) a Shoptet Pay szolgáltatások vagy a Szolgáltatások olyan hibái, amelyeket Ön, harmadik felek vagy vis maior események okoztak, 

b) helytelen adatok vagy fájlok beírása, illetve betöltése a Shoptet Pay szolgáltatásokba vagy a Szolgáltatásokba vagy az Ön helytelen eljárása 

c) Ön vagy harmadik fél beavatkozása a Shoptet Pay Szolgáltatások vagy a Szolgáltatások rendszerszoftverébe és környezetébe, 

d) a műszaki berendezések, az operációs rendszer vagy a hálózat nem megfelelő működése, vagy harmadik féltől származó, az általunk biztosított szoftverrel párhuzamosan futó programok által okozott hibák, 

e) az Ön rendszergazdája általi helytelen üzemeltetéssel, a szerver feltörésével vagy az internetes hosting területén szokásos biztonsági szabályok be nem tartásával okozott adatvesztés vagy adatsérülés, 

f) szellemi tulajdonjogok Ön által okozott megsértése,  

g) az Ön jó hírnevét, megtakarításait, forgalmát vagy nyereségét ért kár, 

h) bármilyen egyéb ok, függetlenül attól, hogy abban Mi vagyunke vétkesek, vagy nem. 

10.2. A Shoptet Pay szolgáltatásokban észlelt hibákat a szolgáltatások nyújtásának megkezdésétől számított két napon belül (abban az esetben, ha valamelyik funkciót később tesszük hozzáférhetővé az Ön számára, akkor annak hozzáférhetővé tételétől számított két napon belül) köteles bejelenteni nekünk a Webáruháza „helpdesk” szekciójában elérhető technikai támogatáson keresztül. Elég, ha csak kitölti és elküldi az alapvető információkat tartalmazó bejelentőlapot. Ön lemond a polgári törvénykönyv szerinti szavatossági igények érvényesítéséről. 

10.3. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanít minket bármilyen igény, kár, egyéb sérelem vagy egyéb költség esetén, beleértve a peren kívüli eljárások, a jogi képviselet, a bírósági, közigazgatási és egyéb hatósági eljárások költségeit, bírságokat és más szankciókat, különös tekintettel a következőkre: 

a) az államigazgatási szervek és a fizetési módokat szabályozó vagy üzemeltető felek (pl. kártyatársaságok és kártyakibocsátók, mint pl. VISA vagy MasterCard) által alkalmazott szankciók; 

b) a Szolgáltatások igénybevételével történő termékértékesítéssel, illetve szolgáltatásnyújtással vagy a Shoptet Pay szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos általános forgalmi adó és egyéb adók vagy járulékok befizetése, valamint 

c) minden olyan összeg (különösen a Pénzvisszatérítés vagy a Visszaterhelés díja), amelyet nekünk kell Ön helyett a Partner szolgáltatóknak fizetnünk az érintett Partner szolgáltatónál vagy a Finónál vezetett számlájának elégtelen egyenlege miatt,  

amelyeket velünk, a Partner szolgáltatókkal vagy a Finóval szemben harmadik fél érvényesít a Feltételek, a Szolgáltatási Szerződés, a Szolgáltatások feltételei vagy az Ön és a Partner szolgáltatók között létrejött egyéb megállapodások, A fizetési séma szabályai, a Szabályozó előírások vagy más alkalmazandó jogszabályok vagy megállapodások megszegése miatt, függetlenül attól, hogy Ön szegtee meg, vagy más olyan személy, akinek Ön hozzáférést biztosított a Shoptet Pay szolgáltatásokhoz vagy a Szolgáltatásokhoz. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy megelőzi a fenti igények bármelyikének velünk vagy a Partner szolgáltatókkal szembeni érvényesítését. Ha a jelen Feltételek úgy rendelkeznek, hogy valamelyik szerződéses kötelezettség megsértése esetén Ön kötbért köteles fizetni nekünk, a kötbérre való jogosultságunk keletkezése nem érinti az Ön kötelezettségét arra, hogy megtérítse nekünk a kikötött kötbér összegét meghaladó kárt. Ön vállalja továbbá, hogy a harmadik féllel saját költségén folytat peren kívüli egyeztetést, és az esetleges bírósági, választottbírósági vagy egyéb eljárásokban védeni fog minket a fenti igényekkel szemben. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem szabad elfogadnia a fenti igények bármilyen rendezését. 

10.4. A Feltételekben kikötött bármilyen kötbér az érintett kötelezettség megszegésekor esedékes, a kötbérigényünket az érintett kötelezettség minden egyes megszegése esetén érvényesíthetjük. 

10.5. Minden olyan esetben, amikor alapos gyanú merül fel, hogy Ön megszegte a fenti 6. cikkben rögzített kötelezettségeinek bármelyikét (pl. a Visszaterhelések nagyobb valószínűségének az alapos gyanúja), és ezen magatartása következtében nekünk vagy az érintett Partner szolgáltatónak kártérítési kötelezettsége vagy egyéb felelőssége keletkezhet harmadik felekkel (különösen az Ön ügyfeleivel) szemben, jogosultak vagyunk kizárólag saját kockázatértékelésünk alapján egészen az eset eredményes lezárásáig: 

a) az érintett Partner szolgáltatónál vagy a Finónál az Ön nevében más gyakoriságot (rendszerint hosszabb időközt) beállítani a végrehajtott tranzakciókból származó pénzeszközeinek az érintett Partner szolgáltatónál vagy a Finónál vezetett fizetési számlájáról történő kifizetésére vonatkozóan, és/vagy 

b) az érintett Partner szolgáltatónál vagy a Finónál az Ön nevében teljesen felfüggeszteni a végrehajtott tranzakciókból származó pénzeszközeinek az érintett Partner szolgáltatónál vagy a Finónál vezetett fizetési számlájáról történő kifizetését. 

A fenti intézkedéseket akkor helyezzük hatályon kívül, ha Ön vagy egyértelműen igazolja, hogy sem nekünk, sem a Partner szolgáltatóknak nem keletkezik felelősségük harmadik felekkel szemben, vagy megfelelő biztosítékot nyújt nekünk, amely igénybe vehető a harmadik felekkel szemben esetleg felmerülő, minket vagy a Partner szolgáltatókat terhelő felelősség érvényesítése esetén. Ilyen biztosítéknak tekinthető különösen az, ha megfelelő pénzösszeget helyez letétbe nálunk, vagy ha hozzájárul a végrehajtott tranzakciókból származó pénzeszközei megfelelő részének a zárolásához, amely letétbe helyezésnek vagy zárolásnak az eset eredményes lezárásáig kell tartania. 

10.6. Az Önnel szemben fennálló bármilyen követelésünket – függetlenül attól, hogy esedékese vagy sem, valamint függetlenül annak pénznemétől vagy jogcímétől – bármikor jogosultak vagyunk beszámítani az Ön velünk szemben fennálló követeléseivel, illetve az Ön pénzeszközeivel szemben. A beszámítás céljából a Partner szolgáltató vagy a Fino – a Mi utasításunkra – levonhatja a követeléseink összegét az Ön fizetési számlájára teljesített kifizetésekből, aminek eredményeként Ön a követeléseinkkel csökkentett összegben kapja a pénzeszközeit. Ön kifejezetten elfogadja a jelen bekezdésben meghatározott eljárást, valamint azt, hogy utasíthatjuk a Partner szolgáltatót a követeléseinknek az Ön pénzeszközeiből való levonására. A beszámítás a még nem esedékes követelésekkel szemben is lehetséges.  

10.7. Ha Ön nem teljesíti határidőre és maradéktalanul a Szerződésből vagy a jelen Feltételekből eredő bármely kötelezettségét, a követelés(eke)t harmadik félnek adhatjuk át a szabályszerű és maradéktalan behajtása, és a követelésbehajtásból eredő bármilyen igény érvényesítése céljából, vagy a követelés(eke)t engedményezhetjük. 

11.  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 

11.1. Együttműködésünk bizonyos személyes adatok hozzáférhetővé tételével vagy kezelésével jár. Az ilyen tevékenységek feltételei és az adatkezelésre vonatkozó információk megtalálhatók a weboldalainkon elérhető, „Adatvédelmi feltételekcímű dokumentumban. 

12. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 

12.1. A törvényben, a jelen Feltételek más rendelkezéseiben vagy a Szerződésben meghatározott eseteken kívül a Szerződés a jelen cikkben rögzített módokon is megszüntethető. A Szerződésünk megszüntetése nem jelenti automatikusan a Szolgáltatási Szerződés megszűnését. 

12.2. A Szerződést a felek bármelyike egy hónapos felmondási idővel felmondhatja. Önnek írásban, elektronikus úton, emailben kell a felmondást küldenie az erre a célra szolgáló kapcsolattartási email-címünkre (info@shoptetpay.com), mégpedig arról az email-címéről, amely a felmondás időpontjában az Ön fiókjának adminisztrációs felületén a „A tulajdonos email-fiókja” vagy a „Számlázási adatok” szekcióban szerepel. Ha más email-címet használ, a felmondás érvénytelen. Mi pedig az Ön fiókjának adminisztrációs felületén a „A tulajdonos email-fiókja” vagy a „Számlázási adatok” szekcióban szereplő email-címére, vagy az Ön Webáruházának adminisztrációs felületén elhelyezett hirdetmény formájában küldhetjük a felmondást. A felmondási idő a felmondásnak a másik fél részére történt kézbesítését követő naptári hónap első napján kezdődik. 

12.3. Mi továbbá azonnali hatállyal (kivéve, ha a 12.4. pont alapján másképp nyilatkozunk) elállhatunk a Szerződéstől, ha: 

a) Ön megszegi a Szerződést vagy a Feltételek, a Szolgáltatási Szerződés, a Szolgáltatások feltételei vagy az Ön és a Partner szolgáltatók között létrejött egyéb megállapodások, A fizetési séma szabályai és a Szabályozó előírások bármelyik részét vagy más alkalmazandó jogszabályt vagy megállapodást, vagy alapos gyanúja áll fenn az ilyen megszegésnek, 

b) – tekintettel arra, hogy a Shoptet Pay szolgáltatások nagymértékben függenek a Szolgáltatásoktól – ha megszűnik a jelentős Partner szolgáltatók valamelyikével folytatott együttműködésünk, és ennek következtében például nem tudjuk a továbbiakban biztosítani az egyes Szolgáltatásokhoz való hozzáférést, vagy ha valamelyik Partner szolgáltató nem nyújtja többe Szolgáltatásait, vagy megszünteti a Szolgáltatási szerződést. 

c) Ön 14 napnál hosszabb késedelembe esik bármilyen összeg megfizetésével, vagy 

d) Ön végelszámolás alá került, kényszerfelügyelet alá helyezték, fizetésképtelenségi eljárás indult Ön ellen, illetve elutasították az Ön ellen benyújtott fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet, vagy végrehajtási eljárás indult Önnel szemben. 

12.4. Amennyiben Mi állunk el a Szerződéstől, jogunkban áll saját mérlegelésünk szerint vagy a Szerződés egészétől elállni, vagy csak az elállás időpontjáig nem nyújtott Shoptet Pay szolgáltatásokra, illetve az elállásra okot adó körülménnyel érintett Szolgáltatásokra vonatkozó részeitől, és egyben jogosultak vagyunk az ebből eredő vagyoni hátrány megtérítésére. Jogunk van továbbá eldönteni, hogy a Szerződéstől mikori hatállyal állunk el: a szerződéskötés dátumára visszamenőleges hatállyal, vagy egy másik, az elállási nyilatkozatban megadott időpontban beálló hatállyal. 

12.5. A Szerződés bármilyen okból történő megszüntetése nem érinti az Ön azon kötelezettségét, hogy megfizesse nekünk a Díjat (beleértve a Visszaterhelés, a pénzeszközök kifizetésének vagy a Pénzvisszatérítés díját) és bármely más, Önnek kiszámlázott összeget (például harmadik fél által kiszabott szankciókat, amelyeket Ön a 6.8. pont értelmében köteles kifizetni). A Szerződés megszüntetése nem érinti továbbá a 7. cikkben foglalt kikötések fennállását és az Ön jelen Feltételekben megállapított kötbérfizetési kötelezettségét (még akkor sem, ha a Feltételek vonatkozó rendelkezéseinek kötbérrel sújtandó megsértése csak a Szerződés megszüntetése után derül ki). Abban az esetben, ha a Szerződés megszüntetésére a fenti 10.5. pontban meghatározott helyzet fennállásakor kerül sor, jogunkban áll biztosítékként olyan összeget visszatartani, amely megfelel a keletkezett kár teljes összegének vagy egyéb felelősségnek, amellyel Mi, a Partner szolgáltatók vagy a Fino harmadik felekkel szemben tartozhatunk. 

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

13.1. A Feltételeket úgy igyekeztünk megírni, hogy ne legyen szükség a módosításukra. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ha mégis szükségessé válik a módosítás, úgy megváltoztathatjuk a jelen Feltételeket, illetve a bennük hivatkozott dokumentumok bármelyikét (például A tiltott termékek és szolgáltatások jegyzékét vagy az Árlistát). A módosítások érinthetik különösen a fizetési feltételekre, a megrendelési folyamatra, az onboarding folyamatra és a felek egyéb jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket. A jövőre nézve arra számítunk, hogy a Shoptet platformon helyettesítünk egyes fizetési módokat, illetve új fizetési módok igénybevételét tesszük lehetővé, ami szintén okot adhat a jelen Feltételek egyoldalú módosítására. Bármilyen módosításról a weboldalainkon értesítjük Önt, és minden esetben 30 napos határidőt biztosítunk a módosítás elutasítására. Ha Ön az értesítéstől számított 30 napon belül elutasítja a módosítást, ez a Szerződés felmondásának minősül az Ön részéről, a felmondási idő a fenti 30 napos határidő lejártáig tart, és ez alatt az idő alatt az addigi Feltételek maradnak érvényben. 

13.2. A Szerződésen alapuló bármilyen jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitás kérdéseket békés úton igyekszünk rendezni. Ha nem sikerül a jogvitát az egyeztetések kezdetétől számított 30 napon belül békés úton rendezni, akkor a jogvitát – beleértve a Szerződésen alapuló vagy azzal összefüggésben keletkezett jogok érvényességére, értelmezésére, rendezésére vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a hatáskörrel és a per indításakor fennálló székhelyünk szerinti illetékességgel rendelkező magyarországi bíróság dönti el. 

13.3. Mint tudja, elsősorban online kommunikálunk. Ezért a Szerződés keretén belüli kommunikációhoz is a távkommunikációs eszközöket használjuk, amelyeknek köszönhetően egyidejű fizikai jelenlét nélkül is egyeztethetünk egymással. Minden kommunikációt és megállapodást elektronikus vagy írásbeli formában archiválunk, ezekhez harmadik feleknek nincs hozzáférésük. A kommunikációnk nyelve a magyar, illetve – ha felkérjük Önt rá – az angol. 

13.4. Amiben a Shoptet Pay szolgáltatások megrendelési folyamata során írásban megállapodtunk, az minden korábbi, a Shoptet Pay szolgáltatásokkal kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli megállapodásunk helyébe lép – ennek az a célja, hogy biztosak legyünk abban, hogy mi az érvényes megállapodásunk. 

13.5. A Szolgáltatások feltételeinek mindenkori aktuális változata az érintett Partner szolgáltató és/vagy a Fino honlapján érhető el. 

13.6. Ha a Szerződés bármely rendelkezése (beleértve a Feltételekét is) érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, ez a tény nem érinti a Szerződés (a Feltételek) többi rendelkezésének az érvényességét és hatályát. Mi és Ön kötelezettséget vállalunk arra, hogy az ilyen rendelkezést azonos üzleti és jogi jelentéssel bíró érvényes és hatályos rendelkezéssel helyettesítjük, ideértve egy új szerződés megkötésének a lehetőségét is. Bármelyik fél köteles ezt a kötelezettségét a másik fél erre vonatkozó írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 10 napon belül teljesíteni. 

13.7. A jelen Szerződésen alapuló jogviszonyunkra és az abból eredő vagy azzal összefüggő minden további jogviszonyunkra is a magyar jog az irányadó. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:63. § (5) bekezdése szerinti üzleti gyakorlat alkalmazását kizárjuk, kivéve azokat, amelyekhez az Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten hozzájárultunk. A felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:192. § (1) bekezdés c) pont értelmében vállalják a körülmények megváltozásának kockázatát. 

13.8. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül Ön nem jogosult a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit sem részben, sem egészben átruházni. Hasonlóképpen Ön nem számíthat be velünk szemben semmilyen követelését, ha ahhoz nem adjuk a hozzájárulásunkat. Kötelezettséget vállalunk, hogy ilyen hozzájárulást nem tagadunk meg alapos ok nélkül. Mi abban az esetben vagyunk jogosultak minden jogot és kötelezettséget az Ön előzetes hozzájárulása nélkül átruházni, ha Ön késedelembe esett a Szerződésből eredő bármely kötelezettségének teljesítésével. 

13.9. Vis maior eseménynek tekintünk minden olyan előre nem látható körülményt, amelyre nincs ráhatásunk, különösen a természeti katasztrófákat, áram- vagy internetkimaradásokat, embargókat, sztrájkokat (beleértve a tervezetteket is), háborúkat, járványokat (beleértve a Covid–19 járványt is), kibertámadásokat (például a DDoS) vagy harmadik felek olyan beavatkozásait és az illetékes hatóságok olyan intézkedéseit, amelyeket nem lehetett észszerűen előre látni vagy többletkiadások nélkül megakadályozni. Abban az esetben, ha vis maior gátol minket vagy Önt a Szerződés szerinti kötelezettségeink teljesítésében, az érintett fél haladéktalanul értesíti a másik felet, megjelölve azt az időszakot, amely alatt nem tudja teljesíteni kötelezettségeit. A kötelezettség teljesítésének vis maior miatti elmulasztása nem minősül a Szerződés megszegésének. A vis maior események nem érintik a Felek fizetési kötelezettségeit. 

13.10. Jogunkban áll az Ön cégnevét, logóját, védjegyét vagy bármilyen egyéb kereskedelmi megnevezését referenciaként a weboldalainkon elhelyezni és az ajánlatainkban használni. 

13.11. Jelen Feltételek 2022. szeptember 12. napján lépnek hatályba. 

 

Hogyan kezdjek hozzá?

A fizetési kaput megtalálod a Shoptet webáruházad adminjában.
24 órán belül már fogadhatod is a fizetéseket.

A Shoptet Pay csak a Shoptetesek számára elérhető. Még nincs Shoptet webáruházad? Hozz létre egyet itt!

1. Jelentkezz be a
a Shoptet webáruházad admin felületére

Válaszd ki azt a szolgáltatást a Shoptet Pay-től, amelyet igénybe veszel. Akár mindet!

Aktiváld a Shoptet Pay-t

Csak kitöltesz egy egyszerű űrlapot az admin felületen. Egy percig sem fog tartani.

3. Keress többet

Holnaptól (vagy talán még ma) minden kifizetés a kezedben lesz.